termomodernizacjaPolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku organizuje seminarium szkoleniowe pt. „Gniazdowanie ptaków w budynkach a termomodernizacje", które odbędzie się  26 czerwca 2012 r. w godzinach 12:30-15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, w sali konferencyjnej nr 10 (parter). Szkolenie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Podczas szkolenia eksperci przedstawią najważniejsze problemy związane z ochroną siedlisk lęgowych ptaków gniazdujących w budynkach, procedury formalno-prawne z zakresu ochrony przyrody oraz praktyczne przykłady dobrych i złych rozwiązań stosowanych w termomodernizacji budynków.

pdf zaproszenie.pdf

Drukuj