ochrona-ptakow

termomodernizacjaPolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków we współpracy z Departamentem Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku organizuje seminarium szkoleniowe pt. „Gniazdowanie ptaków w budynkach a termomodernizacje", które odbędzie się  26 czerwca 2012 r. w godzinach 12:30-15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, w sali konferencyjnej nr 10 (parter). Szkolenie dofinansowane zostało przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Podczas szkolenia eksperci przedstawią najważniejsze problemy związane z ochroną siedlisk lęgowych ptaków gniazdujących w budynkach, procedury formalno-prawne z zakresu ochrony przyrody oraz praktyczne przykłady dobrych i złych rozwiązań stosowanych w termomodernizacji budynków.

pdf zaproszenie.pdf

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl