http://www.birdlife.org/datazone/speciesfactsheet.php?id=2989 - Bird Life International

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/threatened/g/gallinago_media_en.htm - Informacje o statusie gatunku w UE

http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/action_plans/docs/galinago_media.pdf - Międzynarodowy Plan Ochrony Gatunku International Single Species Action Plan

http://avis.indianbiodiversity.org/birds/aves/charadriiformes/scolopacidae/gallinago/gallinago-media - Archiwum literatury dotyczącej gatunku

http://monitoringptakow.gios.gov.pl/dubelt - Państwowy Monitoring Środowiska - Monitoring Dubelta

http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/reclaim-life/En/Pages/default.aspx- Reclaim Life - projekt mający na celu ochronę i odtworzenie dwóch obszarów mokradłowych w regionieÖrebro w Szwecji

Drukuj