ochrona-ptakow

Tytuł projektu: Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi

Numer projektu:  LIFE11 NAT/PL/436

Okres realizacji: 03.09.2012-31.08.2016

Budżet: 2 113 851 euro

.

Beneficjent koordynujący:

ptopl

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

http://www.ptop.org.pl

 

 

Współbeneficjent:

natura

Natura International Polska

http://www.natura-international.org.pl

Sponsorzy:

life

Instrument finansowy Unii Europejskiej na rzecz środowiska LIFE +

http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm

 

nfo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

http://www.nfosigw.gov.pl/

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl