Rozległe obszary porośnięte przez trzcinę to środowisko mało różnorodne biologicznie, wykorzystywane i zasiedlane przez stosunkowo niewielką liczbę gatunków.

TRZCINNICZEK

Drukuj