Fragment byłego koryta rzeki odcięty od obecnego nurtu. Ilość i jakość starorzeczy w dolinie rzecznej często stanowi o jej bogactwie i bioróżnorodności. Starorzecza stanowią doskonałe miejsce do żerowania, rozmnażania się i bytowanie bardzo wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych, częstokroć znacznie bogatsze i ważniejsze niż główny nurt rzeki.

ZABA

Drukuj