Główne koryto rzeki, zwykle o najszybszym tempie spływu wód, wbrew pozorom nie jest z biologicznego punktu widzenia najbardziej istotną częścią środowiska doliny rzecznej.

Drukuj