ochrona-ptakow

Fragment byłego koryta rzeki odcięty od obecnego nurtu. Ilość i jakość starorzeczy w dolinie rzecznej często stanowi o jej bogactwie i bioróżnorodności. Starorzecza stanowią doskonałe miejsce do żerowania, rozmnażania się i bytowanie bardzo wielu organizmów roślinnych i zwierzęcych, częstokroć znacznie bogatsze i ważniejsze niż główny nurt rzeki.

ZABA

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl