ochrona-ptakow

wystpienie_MKW dniach 26-29 września w Haapsalu w Estonii odbyła się 44 konferencja International Wader Study Group, na której Natura International Polska miała okazję zaprezentować wyniki części prac terenowych przeprowadzonych w ramach projektu ochrony dubelta.
Wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem telemetrii i mających na celu określenie wybiórczości siedliskowej dubeltów wykazały między innymi, że samce tego gatunku potrafią przemieszczać się nocą pomiędzy tokowiskami odległymi nawet o 70 km.

Jeden z najbardziej mobilnych osobników obecny był na co najmniej 5 tokowisk w ciągu sezonu lęgowego, inny zaś odwiedził co najmniej 3 różne tokowiska podczas jednej nocy. Tak duża skala dyspersji wewnątrzsezonowej nie była nigdy wcześniej stwierdzona u tego gatunku i rzuca nowe światło zarówno na rozumienie strategii rozrodczej dubeltów, jak również na ochronę jego siedlisk. A ta ostatnia kwestia jest szczególnie istotna z punktu widzenia realizacji projektu.

W trakcie konferencji zaprezentowano prawie 40 wystąpień poświęconych ekologii różnych siewkowych, jednak szczególnie bogate w wydarzenia związane z tematyką naszego projektu były warsztaty, które odbyły się ostatniego dnia konferencji, w tym roku w całości poświęcone zagrożeniom i ochronie ptaków siewkowych siedlisk łąkowych w Europie.

Więcej o IWSG jak i o samej konferencji można przeczytać na: http://www.waderstudygroup.org/

 

 Haapsalu castle www.joogafestival.eeenfestivali-elu-olukuhu-ja-millal-tullaSesja_posterowaKonferencja była okazją do promocji projektu. Fot. Michał Korniluk

Michał Korniluk

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl