ochrona-ptakow

DSCN1321Od 20 do 23 maja gościliśmy w stacji terenowej PTOP w Kalitniku naukowców z Estonian University of Life Sciences. Celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z częścią naukową projektu ochrony dubelta. Na jego początku – późną jesienią 2012 r., odwiedziliśmy siedzibę uniwersytetu w Tartu, gdzie zajmujący się gatunkiem od 20 lat eksperci przekazali nam wiele cennych informacji na temat sposobu prowadzenia badań siedliskowych i telemetrycznych. Teraz mieliśmy okazję przedstawić nasze wyniki i pokazać gościom podlaskie ostoje dubeltów, a w szczególności Dolinę Górnej Narwi.

Pierwszego dnia odwiedziliśmy kilka najciekawszych miejsc w Niecce Gródecko-Michałowskiej, m.in. rezerwat Gorbacz i tokowisko dubeltów położone na łąkach użytkowanych przez PTOP, a w pobliżu stacji w Kalitniku obserwowaliśmy drapieżniki – orlika krzykliwego, trzmielojada i błotniaka łąkowego. Dużą ornitologiczną atrakcją dla naszych gości był niezwykle rzadki w Estonii dudek. Wieczorem zapoznaliśmy się ze wstępnymi wynikami badań nad trasami wędrówek estońskiej populacji. Andres Kuresoo opowiedział nam też o podróży do Etiopii, gdzie zatrzymuje się część wędrujących ptaków, natomiast Michał Korniluk zaprezentował wyniki badań telemetrycznych i siedliskowych uzyskane przez nas w ubiegłym roku.

szukanie_ladw_erowaniaKolejny dzień spędziliśmy już nad Narwią, gdzie podzieleni na dwie grupy, wyposażeni w anteny VHF, śledziliśmy dubelty. Z miejsc, z których spłoszyły się żerujące ptaki, pobieraliśmy próby gleby do badań entomologicznych i dokonywaliśmy pomiarów parametrów charakteryzujących mikrosiedliska, takie jak wilgotność i grząskość gruntu. Notowaliśmy również m.in. informacje na temat struktury roślinności i zachowania spłoszonych osobników.

Wieczorem udaliśmy się na tokowisko w celu dokonania odłowu i wyposażenia ptaków w kolejne nadajniki. Niestety, tokowisko tego wieczoru było nieaktywne i tym samym nie udało się nam schwytać żadnego ptaka. Otrzymaliśmy za to kilka pomocnych wskazówek dotyczących skutecznych metod odłowów.

Trzeciego dnia delegacja z Estonii udała się nad Siemianówkę i do Puszczy Białowieskiej, a po powrocie, wraz z nami, znowu do Doliny Górnej Narwi. Tutaj odwiedziliśmy m.in. jedno z historycznych tokowisk dubeltów oraz tokowisko wykryte po raz pierwszy w tym roku, gdzie licząc odzywające się ptaki i wykorzystując światło latarki ustaliliśmy liczbę tokujących osobników. W piątek rano pożegnaliśmy naszych gości, którzy udali się w dolinę Biebrzy, gdzie mieli okazję obserwować m. in. wodniczki i rybitwy białoskrzydłe.

GorbaczGrdek_1przy_stacji_sczytujcejopisywanie_prbki

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl