ochrona-ptakow

michalIMG_2873

Jak powszechnie wiadomo, ptaki nie uznają granic państwowych. Dotyczy to również dubeltów na lęgowiskach, co pokazały wyraźnie ubiegłoroczne badania telemetryczne. Okazało się, że samce przemieszczają się między tokowiskami oddalonymi od siebie o wiele kilometrów. Przy czym nie trzymają się samej Doliny Górnej Narwi. Przedstawiciele PTOP i fundacji Natura International Polska postanowili udać się śladem jednego z badanych przez nas samców i odwiedzić Białoruś - kraj, który może pochwalić się najliczniejszą po Rosji nizinną populacją dubelta szacowaną na 4,6-6 tys. samców.  Poniżej przedstawiamy relację Prezesa PTOP Tomasza Kułakowskiego z wizyty na Białorusi.

"Na przełomie lutego i marca (28 II – 2 III) odbyliśmy dyplomatyczną wizytę u naszych przyjaciół zza miedzy czyli w APB (Achowa Ptuszak Backouszczyny). Organizacja ta, a w zasadzie jej Grodzieński oddział powstał w końcu lat 90. dzięki naszemu wsparciu i mimo obecnie nieco innej formuły działania nadal bazuje na sprawdzonych działaczach i aktywistach. Zaproszenie wysłane nam przez Dymitra Vinczeskiego i Jewgiena Sliza wykorzystaliśmy we trzech wraz z Michałem Kornilukiem i Jarkiem Stepaniukiem. W piątkowy wieczór w skromnym składzie pomogliśmy w przygotowaniu materiałów konferencyjnych, a w sobotę byliśmy już przewidziani jako prelegenci. Pochwaliliśmy się osiągnięciami Projektu Life+ "Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" – prezentacja Michała wzbudziła żywą dyskusję i lawinę pytań. My również z ciekawością zapoznaliśmy się z działalnością APB oraz uwarunkowaniami działań ochroniarskich na Białorusi. Realia są trudne i to na czym skupia się APB to głównie monitoring, edukacja i obecność w mediach. W trakcie wieczornej debaty podjęliśmy inicjatywę mającą na celu ułatwienie kontaktów, wyjazdów i wymiany doświadczeń. Zredagujemy porozumienie, które następnie zarekomendujemy Zarządom naszych organizacji do zatwierdzenia. W planach jest również rozpoznanie możliwości współpracy w powiązaniu z prowadzonymi w obu krajach projektami (np. temat torfowisk, dubelta). Wieczorny bankiet z niezliczonymi kwiecistymi oracjami i toastami zakończyl się grubo po północy, a już w niedzielę rano ruszaliśmy w teren! Celem było odkrycie nieznanego Kolegom z Białorusi nowego tokowiska dubeltów, odwiedzanego przez nasze ptaki (wynik badań gps zespołu Michała). Przy pomocy Nikołaja Czerkasa, laptopa i przeróżnych metod badawczyh odkryliśmy to magiczne miejsce na obrzeżu Dzikiego Nikoru. Bagna, które pokonaliśmy po drodze autem, przypominały naszą Biebrzą, a samo tokowisko – rezerwat PTOPu Rabinówka! O efektach naszych dalszych działań na „froncie wschodnim" będziemy informować."

dzikiIMG_2978

tok2IMG_3021tokIMG_3025zjazdIMG_2866

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl