ochrona-ptakow

Szw426 sierpnia spotkaliśmy się ze szwedzką delegacją zaangażowaną w projekt „Reclaim" wdrażany od roku w ramach programu Life+. Miejscem realizacji projektu jest region Örebro w południowo-środkowej Szwecji, a jego celem czynna ochrona cennych siedlisk mokradłowych i związanych z nimi rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez miejscowy urząd wojewódzki.

Okazuje się, że podobnie jak my, Szwedzi borykają się z następstwami zarzucenia tradycyjnego użytkowania obszarów wodnobłotnych i zaniku ukształtowanych przez wypas i koszenie półnaturalnych zbiorowisk. Dlatego też, spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zaprezentowania naszych działań w terenie. Podczas spaceru po łąkach w okolicach Trześcianki mogliśmy przyjrzeć się koszeniu trzcinowiska i zapoznać naszych gości ze specyfiką obszaru Doliny Górnej Narwi. Następnie odwiedziliśmy współpracujące z PTOP gospodarstwo rolne, w których hodowane są koniki polskie oraz mieliśmy okazję podziwiać  znajdującą się w pobliżu drewnianą cerkiew w Puchłach.

Więcej informacji o projekcie „Reclaim" znajduje się na stronie internetowej projektu.

Szw1Szw9

Szw3Szw8

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl