thumb_LT_LV_DubeltDotychczas nie były prowadzone w Polsce żadne badania ściśle ukierunkowane na preferencje siedliskowe dubelta. Uzupełnienie wiedzy w tej dziedzinie stało się więc jednym z ważnych założeń naszego projektu. W tym celu udaliśmy się na Łotwę i do Estonii. Wyjazd był również doskonałą okazją do nawiązania kontaktów z innymi beneficjentami programu Life+.


pdf Raport wyjazd studyjny do Łotwy i Estonii - Listopad 2012

Drukuj