ochrona-ptakow

Narwiańskie dubelty przestały się już pojawiać na tokowiskach. Tym samym zakończyły się również odłowy ptaków mające na celu wyposażenie części z nich w nadajniki VHF, nadajniki GPS i geolokatory. Więcej informacji na ten temat przytacza za PAP internetowe wydanie Gazety Wyborczej Białystok. Mimo zakończenia odłowów prace terenowe nie ustały. Ornitolodzy zbierają próbki gleby oraz badają parametry siedlisk. Aby potwierdzić wybiórczość siedliskową dubeltów próby zbierane są z miejsc, w których zaobserwowano żerujące ptaki oraz z losowo wybranych lokalizacji.

Badanie właściwości fizykochemicznych gleby. Fot. Grzegorz GrygorukBadanie obecności bezkręgowców - bagnik przybrzeżny (Dolomedes fimbriatus). Fot Grzegorz GrygorukPobieranie próbek gleby do analiz laboratoryjnych.

Ślady żerowania dubeltów. Fot. Grzegorz Grygoruk

 

 

 

 

Do tej pory zakupiliśmy już około 90 ha ziemi, wkrótce rozpoczynamy wyznaczanie powierzchni do odtwarzania, czyli usuwania krzewów i koszenia. Po pierwszym sierpnia mamy zamiar wykosić około 40 hektarów. Trwają również prace projektowe i procedury administracyjne dotyczące budowy 9 brodów, remontu 2 km dróg dojazdowych do łąk i jednego przepustu z zastawką.

KaczayDroga do remontu w okolicach Trześcianki. Fot. Dominika MusiałKaniukiPuchły. Tu powstanie bród na Rudni. Fot. Dominika Musiał

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl