ochrona-ptakow

Koordynator badań Michał Korniluk mocujący nadajnik VHF na jednym z odłowionych dubeltów.  Fot. Marcin Wereszczuk6 maja dokonaliśmy pierwszego z planowanych odłowów dubeltów w Dolinie Górnej Narwi. Ptaki zostały dokładnie zmierzone, zaobrączkowane oraz zaopatrzone w ważące zaledwie 1,8 g transmitery VHF. Nadajniki zostały zamocowane do piór w taki sposób, aby nie przeszkadzały ptakom i nie zakłócały ich naturalnych zachowań, a odpadną wraz z piórami w czasie jesiennego pierzenia. Dzięki tym niewielkim urządzeniom będziemy mogli śledzić dubelty podczas okresu lęgowego, zdobywając wiedzę na temat ich lokalnych przemieszczeń, miejsc gniazdowania i żerowania. Zgromadzone informacje pomogą nam w zaplanowaniu właściwej ochrony czynnej gatunku, o którym tak mało wiadomo w naszym kraju. Warto wspomnieć, że już po 15 minutach od wypuszczenia dubelty powróciły na tokowisko i bez reszty poświęciły się zalotom.

Michał Korniluk

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl