dublet

Krajowy Program Ochrony Dubelta oficjalnie zatwierdzony

A75K0125Bardzo miło nam poinformować, że 2 marca 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przyjął Krajowy Program Ochrony Dubelta. Za jego sporządzenie w ramach projektu odpowiedzialna była fundacja Natura International Polska. Jest to jeden z pierwszych tego rodzaju oficjalnie przyjętych dokumentów w naszym kraju.

Zgodnie ze swoją definicją, stanowi dogłębną analizę stanu polskiej populacji dubelta, identyfikuje zagrożenia, zawiera ocenę dotychczasowych sposobów ochrony. Jego celem jest wypracowanie strategii działań zmierzających do odbudowy populacji dubelta, z podaniem sposobu wdrażania tych działań i źródeł ich finansowania. Dokument dostępny jest na stronach GDOŚ pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/files/artykuly/24636/Krajowy%20Program%20Ochrony%20Dubelta_icon.pdf oraz na naszej stronie:

pdf Krajowy_Program_Ochrony_Dubelta.pdf

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

life1natura2nf3ptop4natura5VsK