III workcampy w Kalitniku foto Marta Potocka25.08.2014 - 31.08.2014

31 sierpnia 2014 roku zakończyliśmy III workcampy dla wolontariuszy organizowane w Stacji Terenowej PTOP w Kalitniku w ramach projektu „Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska – etap II”. W ciągu 7 dni w pracach uczestniczyło ponad dwadzieścia osób. Zadania które zostały zrealizowane to:

 - dokończenie grodzenia łąki dla koników polskich (korowanie i przybijanie żerdzi, opalanie kołków),

- usuwanie z łąk wokół wsi Kalitnik inwazyjnej nawłoci kanadyjskiej (wyrywanie z kłączami i palenie),

- ręczne usuwanie niepożądanego samosiewu drzew liściastych z torfowiska,

- odkrzaczanie stanowisk reliktowej brzozy niskiej w kilku lokalizacjach na obszarze Niecki Gródecko-Michałowskiej,

- uszczelnianie zastawek i ich przyczółków na rowach odprowadzających wodę z torfowiska.

- prace porządkowe wokół Stacji Terenowej i infrastruktury zarządzanej przez PTOP (obkoszenie wieży widokowej i tablic informacyjno-edukacyjnych, oczyszczenie jazu).

W czasie wolnym, po południu wolontariusze obserwowali faunę i florę w okolicach Stacji, odwiedzili obóz ornitologiczny Akcja Siemianówka i integrowali się przy grach i gitarze.

Z ciekawszych obserwacji widziano:

łosia, sarny, zające, lisa

orliki krzykliwe, błotniaki stawowe, myszołowy, błotniaka łąkowego, jastrzębia, kobuza, lelki, czaple białe i siwe, jarząbka, białorzytki, kszyki i raniuszki,

oraz słyszano parę puszczyków i dzięcioły czarne.

Bardzo dziękujemy za sumienną i efektywną pracę wszystkim osobom, które przyjechały do Kalitnika.

Zapraszamy ponownie!

 

 Brzoza_niska2Brzoza_niska3brzoza_niska4Brzoza_niska1

 

 

 

pożarzysko1pożarzysko2Przy_zastawkachPrzy_zastawkach2

 

 

 

 

wykład_z_botanikiZnów_brzoza_niskaEfekt_pracyPrzy_kolacji

 

 

 

 

 

 

Drukuj