Cietrzewie-walka foto Mateusz MatysiakNa stronie internetowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, w zakładce dwumiesięcznika Chrońmy Przyrodę Ojczystą – forum, ukazał się artykuł Tomasza Kłosowskiego „Podlaska gra o cietrzewie”. Tekst w przystępny sposób omawia stan populacji, zagrożenia i działania podejmowane na rzecz ochrony tych coraz rzadziej występujących ptaków. Nie na wszystkie pytania, niestety potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego los cietrzewi ciągle stoi pod znakiem zapytania. Poczytajcie.

 

http://www.iop.krakow.pl/forum_1_148.html

Drukuj