ochrona-ptakow

Cietrzewie-walka foto Mateusz MatysiakNa stronie internetowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN, w zakładce dwumiesięcznika Chrońmy Przyrodę Ojczystą – forum, ukazał się artykuł Tomasza Kłosowskiego „Podlaska gra o cietrzewie”. Tekst w przystępny sposób omawia stan populacji, zagrożenia i działania podejmowane na rzecz ochrony tych coraz rzadziej występujących ptaków. Nie na wszystkie pytania, niestety potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego los cietrzewi ciągle stoi pod znakiem zapytania. Poczytajcie.

 

http://www.iop.krakow.pl/forum_1_148.html

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl