Cietrzewie na wrzosowisku foto W. MisiukiewiczNa łamach kwietniowego numeru „Przyrody Polskiej”, poetycki obraz rezerwatu „Gorbacz” przybliża, w kolejnym swoim artykule Tomasz Kłosowski. Tym razem głównym tematem jest hydrologia tego terenu i wpływ stanu wód na torfowiskowe ostoje cietrzewia. Warto przeczytać!

pdf Cietrzewie pod o(cz)kiem. Tomasz Kłosowski

Drukuj