Bocian Biały w dolinach rzek

bocian_life_logoTutaj znajdziecie przekaz z kamery z gniazda bocianiego. Gniazdo znajduje się na terenie "Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi". Polecamy, zaglądajcie tam często - przekaz jest doskonałej jakości!
Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski Wschodniej." LIFE15 NAT/PL/000728 - LIFEciconiaPL dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach programu LIFE oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V.

Here you will find a camera transfer from the stork's nest. The nest is located in the "Łomża Landscape Park of the Narew Valley". We recommend that you visit it often - the broadcast is of excellent quality!

The task is implemented as part of the project “Conservation of White Stork in the River Valleys of Eastern Poland" LIFE15 NAT / PL / 000728 - LIFEciconiaPL co-financed by the European Union under the LIFE program and the German foundation Vogelschutz-Komitee e.V.

 

logotypy

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl