Zapisz się
baner-bocian

Monitoring

Metodyka badań

19.11.2013

Co roku staramy sie przeprowadzić akcje liczenia bocianów białych na terenie całego Obszaru NATURA 2000 – „Ostoja Warmińska”. Zgromadzone dane pozwalają nam planować i wdrażać zadania ochronne, jak np. odbudowa zniszczonych gniazd bocianich lub remonty linii energetycznych stwarzających zagrożenie dla tych ptaków. Pierwsze liczenia w latach 2004-2008 były prowadzone dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, którzy przez kilka lipcowych dni podróżowali po bezdrożach Warmii i Mazur. Liczenie w 2010 roku też prowadzili wolontariusze ale już przy wsparciu finansowym RDOŚ Olsztyn, tzn. mielismy środki na zwrot kosztów paliwa. Z kolei w latach 2011-2013 liczenia, w ramach projektu Life+, prowadzili zakontraktowani eksperci ornitolodzy.

 

Więcej

 

Raport 2008

18.11.2013

W październiku 2008 roku, w rozporządzeniu z dnia 27 października minister środowiska zmienił nazwę Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Warmińskie Bociany” na „Ostoja Warmińska” korygując jednocześnie granice obszaru i powiększając go w kierunku zachodnim o tereny położone na zachód od jeziora Głębockiego obejmujące większą część gminy Lelkowo i część gminy Braniewo. Nowy powiększony obszar Natura 2000 obejmuję powierzchnię 142 016,20 ha. W związku z tym lipcowe liczenie bocianów odbyło się na większej powierzchni obejmując już tereny które miały być włączone do OSOP „Ostoja Warmińska”.

Liczenie bocianów przeprowadzono 11, 12 i 13 lipca. Łącznie zinwentaryzowano 952 gniazda bocianie w 159 miejscowościach. Co daje średnią 5,99 gniazda na miejscowość. Dodatkowo odnotowano zniszczenie 45 gniazd (w wyniku upadku, załamania dachów, zrzucenia przez wichurę, zdjęcia przez właściciela budynku, zrzucenia ze słupa). W 2008 roku stwierdzono:

 

  • 2 miejscowości powyżej 51 gniazd,
  • 7 miejscowości od 21 do 50 gniazd,
  • 16 miejscowości od 11 do 20 gniazd,
  • 27 miejscowości od 5 do 10 gniazd,
  • 107 miejscowości od 1 do 4 gniazd.

 

Więcej

 

Raport 2007

18.11.2013

Liczenie bocianów w 2007 roku nie odbyło się ze względu na trudne warunki atmosferyczne w czasie wyznaczonym na liczenie bocianów. Ulewne deszcze, które od paru tygodni padały na terenie obszaru uniemożliwiły prace wolontariuszy.

   

Raport 2006

17.11.2013

Liczenie bocianów na terenie OSOP Natura 2000 „Warmińskie Bociany” (obecnie „Ostoja Warmińska”) w 2006 roku odbyło się w dniach 14, 15 i 16 lipca. Był to już 3 weekend lipca. Okazało się, że był to już stosunkowo późny okres i część młodych bocianów, które wylęgły się wiosną uzyskała już zdolność lotu. Dlatego też w wielu przypadkach wolontariuszom trudno było ustalić sukces lęgowy w gnieździe zajętym przez parę. Stosowano wtedy symbol HPmx.

 

Podczas liczenia zidentyfikowano występowanie 807 gniazd w 148 miejscowościach, co daje średnią 5,45 gniazda na miejscowość. W 2006 roku stwierdzono:
  • 3 miejscowości powyżej 51 gniazd,
  • 7 miejscowości od 21 do 50 gniazd,
  • 12 miejscowości od 11 do 20 gniazd,
  • 26 miejscowości od 5 do 10 gniazd,
  • 100 miejscowości od 1 do 4 gniazd.

 

Więcej

 

Raport 2005

16.11.2013

Ze względu na zbyt małą liczbę wolontariuszy liczenie bocianów w 2005 roku objęło zbyt mały obszar OSOP Natura 2000 „Warmińskie Bociany” aby jego wyniki były reprezentatywne. Stąd też niepełne dane nie zostały opracowane w formie raportu.

   

Więcej artykułów…

Strona 1 z 2

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl