Bocian Biały w dolinach rzek

Występowanie

Obecnie bocian biały jest rozpowszechniony na niżu i terenach podgórskich całego kraju. Unika rozległych i zwartych kompleksów leśnych oraz wysokich gór. Gradient zasiedlenia maleje z północnego wschodu na południe i południowy zachód (Tomiałojć & Stawarczyk 2003, Guziak & Jakubiec 2006).

Doliny największych rzek położonych w północno-wschodniej Polsce, poza Ostoją Warmińską – ok. 800 par (Wilk et al. 2010, Zbyryt et al. 2014) – należą do miejsc zasiedlanych przez znaczącą część krajowej populacji tego gatunku (ok. 2000 par).

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

logotypy