slider-bocian-5

bocian_life_logoTutaj znajdziecie przekaz z kamery z gniazda bocianiego. Gniazdo znajduje się na terenie "Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi". Polecamy, zaglądajcie tam często - przekaz jest doskonałej jakości!
Zadanie jest realizowane w ramach projektu "Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski Wschodniej." LIFE15 NAT/PL/000728 - LIFEciconiaPL dofinansowanego przez Unie Europejską w ramach programu LIFE oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V.

Here you will find a camera transfer from the stork's nest. The nest is located in the "Łomża Landscape Park of the Narew Valley". We recommend that you visit it often - the broadcast is of excellent quality!

The task is implemented as part of the project “Conservation of White Stork in the River Valleys of Eastern Poland" LIFE15 NAT / PL / 000728 - LIFEciconiaPL co-financed by the European Union under the LIFE program and the German foundation Vogelschutz-Komitee e.V.

 

logotypy

Wydawnictwa do pobrania po kliknięciu ikonki publikacji

ogol     ang     wet

  1. Przeniesienie najbardziej zagrożonych i konfliktowych gniazd bociana białego na 300 słupów wolnostojących, montaż lub wymiana 60 platform i remont 40 gniazd.
  2. Zabezpieczenie 110 stacji transformatorowych, 80 stanowisk odłącznikowych oraz 80 stanowisk rozgałęźnych.
  3. Zabezpieczone za pomocą znaczników 4 odcinków linii 110 kV przecinających doliny rzeczne.
  4. Stworzenie bazy danych GIS gniazd bociana białego i strony internetowej projektu.
  5. Przekaz online z gniazda bociana białego w sezonie lęgowym.
  6. Zakup specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem koszowym.
  7. Przeprowadzenie 5 szkoleń dla pracowników zakładu energetycznego, urzędów gmin, weterynarzy, wolontariuszy, dotyczących interwencji przy gniazdach oraz udzielania pierwszej pomocy rannym i chorym bocianom.
  8. Remont i dostosowanie dwóch ośrodków rehabilitacji do opieki nad bocianami.
  9. Monitoring populacji lęgowej bociana białego.
  10. Organizacja międzynarodowej konferencji na temat ochrony bociana białego.

Oczekiwane rezultaty:

1. Zabezpieczenie 400 zagrożonych i konfliktowych miejsc lęgowych bociana białego.

2. Ograniczenie śmiertelności bociana białego na skutek porażeń prądem w wyniku zabezpieczenia 110 stacji transformatorowych, 80 stanowisk odłącznikowych oraz 80 stanowisk rozgałęźnych oraz zmniejszenie kolizji poprzez zabezpieczenie 4 odcinków linii 110 kV przecinających doliny rzeczne.

3. Zahamowanie spadku tolerancji społeczeństwa w stosunku do bociana białego, zwiększenie wiedzy na temat ochrony tego gatunku poprzez szkolenia, edukację, zabezpieczanie konfliktowych gniazd i przekaz online z gniazda.

4. Zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i efektywności interwencji związanych z ochroną gniazd bociana białego w związku zakupem specjalistycznego samochodu terenowego z podnośnikiem koszowym oraz realizacją serii 5 szkoleń.

5. Stworzenie bazy danych GIS gniazd bociana białego oraz strony internetowej projektu.

6. Podniesienie standardów podstawowej opieki i leczenia chorych i rannych bocianów wskutek remontu i wyposażenia dwóch ośrodków rehabilitacji.

7. Wieloletnie śledzenie zmian populacji lęgowej bociana białego w dolinach 7 największych rzek we wschodniej Polsce (10 obszarów Natura 2000) w celu określenia zachodzących zjawisk i zdefiniowania najważniejszych zagrożeń.

Działania podejmowane dotychczas przez PTOP celem ochrony bociana białego.

1. W 2014 r. PTOP był koordynatorem VII MSBB na terenie woj. warmińsko-mazurskiego oraz uczestniczył w monitoringu na obszarze woj. podlaskiego. Wykonawcą w terenie na obszarze swojego działania były m.in. ŁPKDN oraz BbPN. Działanie to pozwoliło na wstępne sprecyzowanie i określenie konkretnych prac zaplanowanych w ramach niniejszego projektu.

2. W związku z realizacją projektu LIFE+ pn. „Ochrona populacji bociana białego na terenie obszaru Natura 2000 Ostoja Warmińska” na terenie woj. warmińsko-mazurskiego PTOP nabył doświadczenie w realizacji zaplanowanych działań, w tym zdefiniował przewidywane problemy (słabe i mocne strony projektu).

3. W 2010 r. PTOP był wykonawcą inwentaryzacji ornitologicznej OSO Bagienna Dolina Narwi i OSO Górna Dolina Narwi, a w 2011 r. OSO Przełomowa Dolina Narwi, OSO Dolna Dolina Narwi na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. W ramach tego działania dokonano inwentaryzacji wszystkich gatunków ptaków z złącznika I Dyrektywy Ptasiej zasiedlających wspomniane obszary, w tym wszystkich stanowisk bociana białego. W związku z tym PTOP posiada stosunkowo aktualne (wymagające niewielkiego uzupełnienia i zweryfikowania) dane wyjściowe do zaplanowania większości działań przewidzianych w projekcie.

4. PTOP w czasie swojej 30-letniej działalności ustawił i wybudował około 2000 platform pod gniazda bociana białego na terenie północno-wschodniej Polski.

5. BbPN od 1996 r. monitoruje corocznie stan populacji bociana białego w 22 miejscowościach położonych w graniach parku. Dało to podstawy do zaplanowania większości działań przewidzianych do realizacji w projekcie. Poza tym od 2003 r. prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków, do którego corocznie trafia wiele bocianów białych.

6. ŁPKDN od 1999 r. monitoruje corocznie stan populacji bociana białego w graniach parku i jego otulinie (Zbyryt 2014). Dało to podstawy do zaplanowania większości działań przewidzianych do realizacji w niniejszym projekcie. Poza tym od 2000 r. prowadzi ośrodek rehabilitacji ptaków, do którego corocznie w większości trafiają bociany białe (często stanowią one 99% wszystkich leczonych i rehabilitowanych ptaków).

7. Przeprowadzono rozpoznanie miejsc konfliktowych związanych z kolizjami bocianów na liniach napowietrznych w dolinach rzecznych Narwi, Biebrzy, Nurca i Bugu (wizje terenowe PTOP, dane PGE Dystrybucja S.A. oraz dane niepublikowane lokalnych przyrodników) oraz miejsc największej śmiertelności ptaków w związku z porażeniami prądem (dane uzyskane z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok i dane własne PTOP, BbPN i ŁPKDN).

 

ZESPÓŁ REALIZACJI PROJEKTU PTOP

Dyrektor projektu
LIFE15 NAT/PL/000728
Edyta Kapowicz
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu – dolina Narwi
LIFE15 NAT/PL/000728
Jarosław Banach
Koordynacja obszarów Natura 2000: Przełomowa Dolina Narwi PLB200008, Bagno Wizna PLB200005, Bagienna Dolina Narwi PLB200001, Dolina Górnej Narwi PLB200007
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu – dolina Biebrzy
LIFE15 NAT/PL/000728
Adam Zbyryt
Koordynacja obszarów Natura 2000: Ostoja Biebrzańska PLB200006
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu – dolina Bugu
LIFE15 NAT/PL/000728
Aneta Gajko
Koordynacja obszarów Natura 2000: Dolina Liwca PLB140002, Dolina Dolnego Bugu PLB140001
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu – dolina Omulwi i Dolnej Narwi
LIFE15 NAT/PL/000728
Gabriela Kułakowska
Koordynacja obszarów Natura 2000: Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005, Dolina Dolnej Narwi PLB140014, Dolina Górnego Nurca PLB200004
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. finansowych
LIFE15 NAT/PL/000728
Anna Suchowolec
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Księgowa projektu
LIFE15 NAT/PL/000728
Ewa Łazowska
kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat PTOP
tel. 085 664 22 55

Tytuł projektu: Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski

Numer projektu: LIFE15 NAT/PL/000728

Akronim projektu: LIFEciconiaPL

Termin realizacji projektu: 01/08/2016 – 31/07/2020

Beneficjent koordynujący: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków

Współbeneficjenci: Biebrzański Park Narodowy, Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Współfinancujący: niemiecka fundacja Vogelschutz-Komitee e.V.

www.vogelschutz-komitee.de

Teren realizacji projektu obejmuje 4 województwa: podlaskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie.

oraz 10 obszarów Natura 2000:

Dolina Dolnej Narwi PLB140014

Dolina Górnej Narwi PLB200007

Dolina Omulwi i Płodownicy PLB140005

Przełomowa Dolina Narwi PLB200008

Ostoja Biebrzańska PLB200006

Bagno Wizna PLB200005

Dolina Dolnego Bugu PLB140001

Bagienna Dolina Narwi PLB200001

Dolina Górnego Nurca PLB200004

Dolina Liwca PLB140002

Całkowity budżet projektu: 1 419 468 EUR

Koszty kwalifikowane: 1 419 468 EUR

Dofinansowanie Unii Europejskiej: 851 680 EUR (60% budżetu projektu)

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.