ochrona-ptakow

nagrody bociani konkursfotograficznyW czerwcu b.r. Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie ogłosił ogólnopolski konkurs fotograficzny pn. „Bocian biały”. Konkurs ten wchodzi w zakres projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych Polski Wschodniej” LIFE15 NAT/PL/000728 - LIFEciconiaPL dofinansowanego przez Unię Europejską oraz niemiecką fundację Vogelschutz-Komitee e.V.

Z różnych zakątków kraju zaczęły spływać do siedziby Parku w Drozdowie zdjęcia świadczące o tym, jak wdzięcznym modelem może być bocian. Brodzący, żerujący, lecący, karmiący, wysiadujący... - żadna sytuacja z bocianiego życia nie umknęła uwadze osób robiących zdjęcia. Jury w składzie: Zdzisław Folga, Anna Bureś, Marek Maliszewski miało niemały problem z wyborem najciekawszych ujęć. Po długich obradach zdecydowano się przyznać trzy nagrody główne i sześć wyróżnień.

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste wręczenie nagród połączone z plenerową wystawą najciekawszych prac - fotorelacja w załączeniu. Wspomnianą wystawę będzie można oglądać w siedzibie Parku oraz w trakcie różnych imprez plenerowych. Wszystkim nagrodzonym i biorącym udział serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że dzięki konkursowi bocian biały stał się ptakiem bliższym, bardziej poznanym, mniej tajemniczym. Już niebawem pożegnamy się z bocianami, przed którymi długa podróż na zimowiska. Wrócą do nas w marcu wraz z nadejściem wiosny.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl