Bocian Biały w dolinach rzek

Uczestnicy wizyty studyjnej razem z przedstawicielami BTOPW ramach zadania F.4 „Tworzenie sieci z innymi projektami” zorganizowaliśmy pierwszy wyjazd studyjny do Bułgarii. Wyjazd odbył się w dniach 25-30 września, wzięli w nim udział pracownicy PTOP – 6 osób oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego – 1 osoba i Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi – też jedna osoba.

Pierwszy wizytowany przez nas projekt to „Life for the Burgas lakes” realizowany w okolicy miasta Burgas, na wybrzeżu Morza Czarnego przez Bułgarskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W tym obszarze znajdują się rozległe, płytkie laguny, które stanowią bardzo ważny punkt odpoczynku dla 1,5 mln ptaków migrujących, co roku przelatujących nad tym obszarem w drodze na południe. Na tym obszarze można zaobserwować 333 z 420 gatunków widzianych w Bułgarii. W projekcie tym min. zabezpieczono przed kolizjami linie energetyczne, zadanie jest analogiczne do działań realizowanych w naszym projekcie bocianowym.
Strona projektu: www.burgaslakes.org, LIFE08NAT/BG/000277.

Kolejny projekt, który odwiedziliśmy to „Life for safe grid” prowadzony przez firmę EVN, która jest producentem i dostawcą energii elektrycznej. Głównym celem projektu jest również zabezpieczenia linii energetycznych przed kolizjami. Gatunkiem priorytetowym jest tutaj orzeł cesarski, ptak szczególnie narażony na zderzenia z tymi urządzeniami. Populacja orła to 29 par w całej Bułgarii i w ramach programu LIFE jest to kolejny projekt prowadzony na terenie Bułgarii, którego celem jest ochrona tych ptaków. Mieliśmy wielkie szczęście, że udało się nam zobaczyć dwa osobniki! Pracownicy EVN, nasi przewodnicy w terenie, widzieli te ptaki jedynie kilka razy.
Oficjalna strona projektu: www.lifeforsafegrid.bg, LIFE12 NAT/BG/000572.

Trzeciego dnia spotkaliśmy się z przedstawicielami Fundacji na rzecz Bioróżnorodności Bułgarii (Bulgarian Biodiversity Foundation) w celu zapoznania się z projektem „Salt of Life”. Zadanie to jest realizowane na terenie jednej z lagun, o największym zasoleniu wody – pow. 22%. W miejscu tym część wody zamknięta jest specjalnymi drewnianymi przegrodami w zbiorniki, z których pozyskuje się sól spożywczą. Fundacja remontuje system tych przegród oraz odbudowuje kanały odprowadzające wodę deszczową tak by zachować ten unikalny w skali europejskiej ekosystem. Na tym terenie chroniony jest w szczególności szablodziób, my mieliśmy przyjemność zaobserwowania tam również grupy flamingów, pelikanów kędzierzawych oraz kilkutysięcznego przelotu ptaków drapieżnych, w tym ponad tysiąca orlików krzykliwych, podczas godzinnej obserwacji.
Strona projektu: www.saltoflife.biodiversity.bg, LIFE11 NAT/BG/000362.

W ostatnim dniu naszej wyprawy do Bułgarii odwiedziliśmy bocianią wieś Belozem, położoną w środkowej części kraju. Wieś otoczona jest rozległymi równinami z polami uprawnymi, krajobraz ten różni się bardzo od podmokłych łąk, miejsc żerowania bocianów białych w PN-Wsch. Polsce. Znakiem firmowym Belozem jest budynek szkoły podstawowej położony w centrum wsi, na którego czerwonym dachu znajduje się kilkanaście gniazd. Najwidoczniej dyrekcja szkoły od wielu już lat troszczy się o zachowanie populacji bocianów ponieważ na dachach innych budynków, w tym również domów prywatnych krytych czerwona dachówką nie znaleźliśmy ani jednego gniazda. Pojedyncze gniazda umiejscowione są na słupach energetycznych i na wieży cerkwi. W miejscowości Belozem odbywa się co roku festiwal poświęcony bocianom białym.
Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie tutaj: http://www.greenbalkans.org/bg/XII_Festival_na_Beliya_shtyrkel_s_Belozem_13_may_2017_g_-p6341-y2017.

Zadanie zrealizowano w ramach projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” LIFEciconiaPL LIFE15 NAT/PL/000728 współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE oraz Vogelschutz Komitee e.V.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.