rycykiW tym roku rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu badawczego, realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Groningen z Holandii, mającego na celu rozpoznanie czynników kształtujących strategie migracyjne rycyków. Eksperyment ma odpowiedzieć na pytania w jak sposób młodociane osobniki podejmują decyzję o wędrówce i jaka jest w tym rola ptaków dorosłych (tj. informacja przekazywana genetycznie czy wdrukowywana). Wczoraj w tym celu na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej (Puszcza Knyszyńska) wypuściliśmy pierwszych 10 młodych rycyków pochodzących z Holandii. W celu śledzenia tras przemieszczania się tych ptaków, wszystkie zostały wyposażone w 5-gramowy solarne nadajniki GPS. Dzięki temu ich wędrówki będą śledzone przez co najmniej 3 lata. Dodatkowo każdy osobnik posiada swoistą kombinację kolorowych obrączek na nogach w celu identyfikacji poszczególnych osobników bez wykorzystania najnowszych technologii, ale również przy użyciu lornetki lub lunety. Rycyki z populacji zasiedlających Holandię wędrują przez Hiszpanię do Maroko i Senegalu, natomiast populacje ze wschodniej Europy poprzez Włochy i Bałkany do centralnej Afryki. Badania pokażą czy wypuszczone ptaki wybiorą trasę wędrówek populacji zachodnioeuropejskiej, czy też wyruszą na zimowiska z naszymi ptakami.

 rycyki4 rycyki3 rycyki5 rycyki6 rycyki7

Drukuj