ochrona-ptakow

Kchloposzenie ręczne, obok wypasu, przez wieki kształtowało krajobraz doliny Górnej Narwi przyczyniając się do rozwoju półnaturalnych zbiorowisk roślinnych i wzrostu bioróżnorodności. Taki sposób koszenia ma szereg zalet – jest najbezpieczniejszy dla płazów i ptaków, pozwala na użytkowanie trudnodostępnych powierzchni, nie powoduje uszkadzania struktury gleby oraz nie wiąże się z wytwarzaniem hałasu. Jednocześnie jest to bardzo pracochłonna i wymagająca sporych umiejętności czynność. Dziś w ochronie przyrody trudno byłoby zastosować koszenie ręczne na szerszą skalę, jednak niewielkie, szczególnie cenne powierzchnie są w ten sposób użytkowane. PTOP, aby chronić wodniczkę, co roku zleca ręczne koszenie 3 ha łąk w dolinie Biebrzy.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl