Proces „zamiany” i „wchodzenia” na tereny pokryte roślinnością zielną (turzyce, trawy) krzewów i drzew. Prowadzi do zmiany stosunków wodnych (drzewa osuszają teren) i do zmiany składu gatunkowego zamieszkujących teren organizmów; wycofują się gatunki wymagające do życia otwartych przestrzeni, a pojawiają inne, związane są z terenami zakrzewionymi.

Drukuj