ochrona-ptakow

thumb ptop logoSzanowni Członkowie PTOP,

Zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 25 września 2021 roku o godz. 10.00 w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przy ul. Ciepłej 40, w sali 222, II piętro, budynek B. Zawiadomienie wraz z załącznikami zostało wysłane do członków Stowarzyszenia w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej (prosimy o sprawdzenie folderu SPAM). Członkowie, którzy nie podali adresu poczty elektronicznej otrzymają listy polecone na adres zamieszkania. Treść zawiadomienia, porządek obrad, uchwałę Zarządu PTOP nr 06/18/2021 z dn. 12 sierpnia 2021 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz projekty uchwał przewidzianych do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie do pobrania poniżej.

pdfZaproszenie i program 2021.pdf

pdfUchwała Zarządu nr 06/18/2021.pdf

pdfProjekty uchwał Walne 25.09.2021.pdf

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl