ochrona-ptakow

ptop logoW związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wydobyciu torfu z kopalni Imszar, informujemy, że bezpośrednia rola Polskie Towarzystwa Ochrony Ptaków (PTOP) w sporządzaniu „Raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu torfu na działkach nr 3/15 i 3/16 torfowiska IMSZAR i utworzenia zbiorników wodnych pełniących funkcje przyrodnicze” (dalej: raport), polegała na inwentaryzacji i waloryzacji ptaków. W raporcie wykorzystano wyniki przeprowadzonego rozpoznania awifauny lęgowej terenu kopalni Imszar oraz kluczowe podsumowanie, które jest również odzwierciedleniem poglądów PTOP na temat planowanej inwestycji: „Porównanie bogatej awifauny kontrolowanych działek złożonej z cennych gatunków ptaków do obszaru położonego na południe od nich (teren ze zdartą wierzchnią warstwą murszu i wykopane stawy), który poza sieweczką rzeczną i pliszką siwą, pozbawiony jest cennych lęgowych ptaków, wyraźnie wskazuje, że objęcie dalszą eksploatacją torfu będzie skutkować zniszczeniem cennych siedlisk, a co za tym idzie, znacznym spadkiem liczebności przedstawicieli najcenniejszych gatunków awifauny, szczególnie zagrożonych globalnie ptaków wodno-błotnych”. Pozostałe analizy i wnioski zawarte w raporcie nie były konsultowane z PTOP i w żadne sposób nie odzwierciedlającą stanowiska Stowarzyszenia w tej sprawie, a ich autorem jest sporządzający opracowanie.

 

zjazd konik

 

Zapraszamy serdecznie wszystkich na XXXVI zjazd sympatyczek i sympatyków Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, który odbędzie się w formie webinarów w dniach 19-23 kwietnia 2021r.

Planujemy 5 prezentacji z wykorzystaniem platformy ZOOM. Spotkania będą się rozpoczynać o godzinie 18.00 i potrwają ok. 1,5h: prezentacja do 60 min. + pytania do prelegenta 30 min.

Zjazd rozpocznie w poniedziałek, 19 kwietnia dyrektor Sekretariatu PTOP, Edyta Kapowicz z prezentacją pn.: „Podsumowanie działalności PTOP w latach 2019-2020”

W kolejnych dniach wystąpią dla nas:

- Sebastian Menderski, PTOP: „Ochrona ptaków strefowych, czyli słów kilka o działaniach PTOP na Podlasiu, Warmii i Mazurach”

- Krzysztof Deoniziak Uniwersytet w Białymstoku: „Poliglotka w ekspansji”

- Tomasz Kłosowski: „Ptaki przez dziurkę od klucza”

- Mateusz Szymura: „Cztery pory roku w Puszczy Białowieskiej”

Link do wydarzenia online, (bez rejestracji, bez ściągania aplikacji, połączenie z komputera, laptopa lub smartfona):

https://us02web.zoom.us/j/84980490261?pwd=aCtkNHNROUxWakNWNjB2QXFiMExpQT09

Do zobaczenia online!

Uferschnepfen_TagungW dniach 25-26.09.13 przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, które są zaangażowane w realizację projekt LIFE+ „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”, wzięli udział w międzynarodowej konferencji w miejscowości Rees w zachodnich Niemczech. Spotkanie miało na celu podsumowanie wyników projektu LIFE+ „Limosa-habitat Hetter” (LIFE07 NAT/D/000232) realizowanego przez dwie niemieckie organizacje ornitologiczne: NABU Naturschutzstation Niederrhein e.V. i Naturschutzzentrum im Kreis Kleve e.V. Pierwszego dnia zaprezentowano działania podjęte w ww. projekcie, uzyskane wyniki oraz aktualne problemy związane z ochroną ptaków krajobrazu rolniczego terenów podmokłych. Następnego dnia w czasie wycieczki zapoznano się z realizowanymi działaniami na obszarze Natura 2000 „Unterer Niederrhein” – położonego w Nadrenii Północnej Westfalii, który jest jednym z najważniejszych lęgowisk rycyka w Niemczech. Gatunek ten należy w Europie do najbardziej zagrożonych ptaków zasiedlających podmokłe tereny użytkowane rolniczo. To właśnie ten typ krajobrazu Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków stara się odtworzyć w projekcie ochrony orlika krzykliwego, ponieważ obszary te stanowią jednocześnie najważniejsze miejsca żerowania tego ptaka szponiastego. Okazuje się, że wiele działań podjętych przez niemieckie organizacje jest tożsama z tymi realizowanymi w ramach „naszego” projektu (np. budowa zastawek, odtwarzanie łąk poprzez usunięcie drzew i krzewów itp.). Zdobyta w ten sposób wiedza pozwoli lepiej planować kompatybilne działania za zakresu ochrony czynnej uwzględniające potrzeby biologiczne i ekologiczne różnych gatunków zasiedlających zbliżone siedliska.

Adam Zbyryt

PTOP

rycykiW tym roku rozpoczęliśmy pierwszy etap projektu badawczego, realizowanego wspólnie z Uniwersytetem w Groningen z Holandii, mającego na celu rozpoznanie czynników kształtujących strategie migracyjne rycyków. Eksperyment ma odpowiedzieć na pytania w jak sposób młodociane osobniki podejmują decyzję o wędrówce i jaka jest w tym rola ptaków dorosłych (tj. informacja przekazywana genetycznie czy wdrukowywana). Wczoraj w tym celu na terenie Niecki Gródecko-Michałowskiej (Puszcza Knyszyńska) wypuściliśmy pierwszych 10 młodych rycyków pochodzących z Holandii. W celu śledzenia tras przemieszczania się tych ptaków, wszystkie zostały wyposażone w 5-gramowy solarne nadajniki GPS. Dzięki temu ich wędrówki będą śledzone przez co najmniej 3 lata. Dodatkowo każdy osobnik posiada swoistą kombinację kolorowych obrączek na nogach w celu identyfikacji poszczególnych osobników bez wykorzystania najnowszych technologii, ale również przy użyciu lornetki lub lunety. Rycyki z populacji zasiedlających Holandię wędrują przez Hiszpanię do Maroko i Senegalu, natomiast populacje ze wschodniej Europy poprzez Włochy i Bałkany do centralnej Afryki. Badania pokażą czy wypuszczone ptaki wybiorą trasę wędrówek populacji zachodnioeuropejskiej, czy też wyruszą na zimowiska z naszymi ptakami.

 rycyki4 rycyki3 rycyki5 rycyki6 rycyki7

dsc_0022Warto opowiedzieć o inicjatywie, która wyszła ze strony Miasta - zawieszenie budek lęgowych dla ptaków. Zawiesiliśmy łącznie 104 budki lęgowe, w tym 70 typu A, 30 typu A1 i 4 E. Mniejsze typy ptasich domków możecie znaleźć na terenie 4 białostockich parków: Park Stary, Centralny, Planty oraz Antoniuk. Budki puszczykowe znajdziecie na Plantach i w Parku Zwierzynieckim.

A teraz co oznaczają tajemnicze symbole? Poniżej możecie zobaczyć jakimi wymiarami różnią się poszczególne typy i z myślą o jakich gatunkach zostały przygotowane. I kilka słów wyjaśnień. Bardzo duże znacznie ma głębokość budki, odpowiednio wysoko umieszczony otwór wlotowy chroni lęg przed drapieżnikami, a podwójna ścianka przednia zabezpiecza konstrukcje przed ciekawskim dzięciołem.

Znaczenie ma także sposób rozwieszenia budek, te same typy powinny znajdować się w odległości co najmniej 25 merów od siebie. Wysokość zawieszenia zależy od typu, przykładowo budki sikorkowe powinny wisieć co najmniej 3 metry nad ziemią. Dopiero prawidłowo skonstruowana i zawieszona budka może być interesująca i przede wszystkich bezpieczna dla ptaków.

 

 

gniazdo mazurkaDzięki inicjatywie Urzędu Miejskiego w Białymstoku, od 2 lat w naszych parkach przybywa budek lęgowych dla ptaków. Realizując zlecenie UM zawiesiliśmy łącznie w 2010 i 2011 roku 226 budek, w tym 120 typu A, 80 typu A1 (przeznaczone głównie dla sikor, muchołówek), 20 typu B (szpakówki), 6 typu E (puszczykowe).

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl