11Już ponad 60 nietoperzy skorzystało tej zimy z ziemianek, jakie wyremontowaliśmy w ramach zakończonego 2 lata temu projektu "Ochrona zimowisk nietoperzy w Ostoi Warmińskiej", finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt obejmował prace budowlane, mające na celu zabezpieczenie 50 ziemianek przed przemarzaniem m.in. wymiana drzwi i okien, uszczelnianie stropów czy odbudowywanie rozpadających się ścian. Niektóre z ziemianek udało się w ten sposób uratować przed zawaleniem.

We wszystkich ziemiankach na stropach i ścianach zamontowane zostały cegły "dziurawki", które zwiększyły liczbę odpowiednich schronień do hibernacji. Jak wynika z naszego monitoringu, nietoperze coraz chętniej korzystają z ziemianek jako miejsc zimowania. Potwierdza to zatem sens przeprowadzonych prac adaptacyjnych. Jeszcze przed remontem w roku 2011 z ziemianek korzystało zaledwie 15 nietoperzy. W kolejnym, 2012 roku, było ich już 42 osobniki. W tym roku doliczyliśmy się 62 nietoperzy, z czego 22 na miejsce zimowania wybrało cegły "dziurawki". Do rezultatów podobnych prac, przeprowadzonych w roku 2002 przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, brakuje nam sporo (w 32 ziemiankach zimuje już tam już 234 nietoperzy), ale trzeba pamiętać, że nietoperze potrzebują czasu, aby odnaleźć nowe miejsca zimowania. Mamy zatem nadzieję, że z roku na rok, liczba nietoperzy zimujących w wyremontowanych ziemiankach będzie rosła.

W roku 2014 z naszych ziemianek skorzystały 4 gatunki nietoperzy tj. gacek brunatny (33 os.), nocek Natterera (16 os.), nocek rudy (10 os.), mroczek pozłocisty (3 os.). Nie stwierdziliśmy mopka, który zimował w roku 2012. Wszystkie wymienione gatunki nietoperzy znajdują się w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych IUCN, zaś mroczek pozłocisty wymieniony jest także w Czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce.

W tegorocznych liczeniach wzięli udział Michał Wawirowicz, Sebastian Wręga i niżej podpisany.

Sebastian Menderski

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl