Nasza Stacja terenowa przy ul. Mostowej 25  w Białowieży  pięknieje z dnia na dzień.  Budynki wybudowane zostały w ramach projektu „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” LIFE08 NAT/PL/000510,  finansowanego przez Instrument Finansowy LIFE+ i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W stanie po klucz, została wybudowana stodoła, w której będzie składowane siano z odtworzonych w ramach zadania C3b łąk, a także stacjonować będą maszyny zakupione w ramach projektu. Zakończono także pierwszy etap budowy budynku mieszkalnego z funkcją administracyjną, w którym zamieszka zarządca,  czuwający  nad zachowaniem efektu ekologicznego po zakończeniu projektu. Zamknięcie inwestycji planujemy na koniec sierpnia 2014 roku, kiedy to zostaną ukończone prace wykończeniowe w budynku mieszkalnym. Wszystkich chętnych zapraszamy na „czyn”, który odbędzie się 14 marca, na terenie gospodarstwa przy  ul. Mostowej. Chcielibyśmy przygotować  trochę drewna na opał, żeby w przyszłym roku zarządca nie zmarzł, a także „rozprawić” się z szopką, która nie nadaje się do wykorzystania i szpeci podwórko. Swoje uczestnictwo można zgłaszać Anecie Gajko  pod numerem tel. 85 664 22 55. Aneta Gajko

Gospodarstwo PTOP   Niebieski domek   Widok od strony Narewki   Stodoła

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl