Nasze gospodarstwo przy ul. Mostowej w Białowieży nabiera kształtów. Wykonana została więźba dachowa na obu budynkach - administracyjnym i stodole,  czekamy teraz na pokrycie dachów. W kolejnych tygodniach, nasz dom zyska piękną niebieską szalówkę i okna w tradycyjnym stylu.  W budynku administracyjnym znajdzie się biuro projektu „ Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000”, planujemy również, aby w przyszłości zamieszkał tam zarządca, który będzie czuwał nad zachowaniem efektu ekologicznego po zakończeniu projektu. 

Aneta Gajko

DSCN7515aDSCN7518a

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl