Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) zostało założone w 1985 r. w Białowieży.

Do 30 czerwca 2006 r. nazwa Towarzystwa brzmiała "Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków".

Dziś PTOP liczy około 200 członków.

SPRAWOZDANIA PTOP

Sprawozdania roczne Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (finansowe opracowanie Ewa Łazowska)

pdfSprawozdanie_merytoryczne_2019.pdf

pdfSprawozdanie_merytoryczne_2019.pdf

pdfSprawozdanie_merytoryczne_2018.pdf

pdfSprawozdanie finansowe 2018.pdf

pdfSprawozdanie merytoryczne 2017

pdfSprawozdanie finansowe 2017

pdfSprawozdanie merytoryczne 2016

pdfSprawozdanie finansowe 2016

pdfSprawozdanie merytoryczne 2015

pdfSprawozdanie finansowe 2015

pdf Sprawozdanie merytoryczne 2014.pdf

pdf Sprawozdanie finansowe 2014.pdf

pdf Sprawozdanie merytoryczne 2013.pdf

pdf Sprawozdanie finansowe 2013.pdf

pdf Sprawozdanie merytoryczne 2012.pdf

pdf Sprawozdanie finansowe 2012.pdf

pdf Sprawozdanie merytoryczne 2011.pdf

pdf Sprawozdanie finansowe 2011.pdf

pdf Sprawozdanie merytoryczne za 2010

pdf Sprawozdanie finansowe 2010.pdf

pdf Sprawozdanie merytoryczne 2009.pdf

pdf Sprawozdanie finansowe 2009.pdf

pdf Sprawozdanie merytoryczne za 2008 

pdf Sprawozdanie finansowe za 2008

Drukuj