thumb ptop logo

Szanowni Członkowie PTOP,

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków, które odbędzie się w dniu 27 października 2018 roku o godz. 10.00 w budynku Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, przy ul. Ciepłej 40, w tzw. Auli Kameralnej (sala nr 305 E, III piętro, budynek E, wejście od ulicy Jagienki przy restauracji).

Prosimy o przybycie na Walne Zgromadzenie Członków z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków

Białystok, dn. 27 października 2018 r., godz. 10.00; Aula Kameralna WSFiZ ul. Ciepła 40

 1. Wybór Przewodniczącego obrad.
 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Protokolanta.
 1. Rozpatrzenie odwołań członków, którzy utracili członkostwo w wyniku uchwał Zarządu.
 2. Przedstawienie pod głosowanie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Statutu.
 3. Przedstawienie Regulaminu prowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków i głosowanie nad przyjęciem Regulaminu.
 4. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu.
 5. Sprawozdanie ustępującej Komisji Rewizyjnej.
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 7. Wybory nowych członków Zarządu.
 8. Wybór Komisji Rewizyjnej.

Z następującymi dokumentami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia Członków:

 1. Obowiązujący Statut PTOP
 2. Projekt zmian w Statucie, jako tekst ujawniający zmiany względem obowiązującego Statutu PTOP (w formie śledź zmiany) wraz z uzasadnieniem w komentarzach
 3. Statut z proponowanymi zmianami w formie tekstu jednolitego
 4. Regulamin prowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków

można zapoznać się w Sekretariacie PTOP (ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, pon. – pt. w godzinach 8.00 – 16.00) oraz na stronie www.ptop.org.pl w zakładce O NAS, PTOP.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl