Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Trwa obecnie III już etap konsultacji programu.

Oto zdanie PTOP w tej sprawie.

pdf uwagi_PTOP_do_nowego_PROW_-_02.2014.pdf 14/02/2014, 15:50

Drukuj