naszym-zdaniem

kolonia lgowaGawron należy do jednych z najbardziej znanych i charakterystycznych ptaków związanych z człowiekiem. Jego wielotysięczne stada każdej zimy zbierają się na noclegowiskach w naszych miastach, a wielkie hałaśliwe kolonie wzbudzają wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Obserwującemu ten gatunek laikowi mogłoby się wydawać, że gawronowi nic nie jest w stanie zagrozić, a jemu samemu powodzi się doskonale. Pozory mogą jednak mylić. Okazuje się, że wcale nie jest tak różowo jak mogłoby się wydawać. Populacja lęgowa gawrona odnotowuje w ostatnim czasie wyraźny spadek liczebności. Na wielu obszarach w kraju obserwowane jest wręcz zanikanie gawrona, gdzie jeszcze do niedawna był on stosunkowo liczny. We wszystkich niemal rejonach z roku na rok, z dekady na dekadę, obserwowanych jest coraz mniej kolonii i par przystępujących do lęgów. Według badań nad tempem zanikania populacji gawrona, gatunek ten kwalifikuje się obecnie jako narażony na wyginięcie (kryteria IUCN, tj. Światowej Unii Ochrony Zasobów Naturalnych).

Na ten stan składa się na wiele elementów. Z jednej strony intensyfikacja produkcji rolnej, a z drugiej zaprzestanie użytkowania gruntów. W miastach coraz szczelniej przechowuje się śmieci, a z ich centrów znikają tereny zieleni oraz odpowiednie drzewa do zakładania gniazd.

Dlatego właśnie 18 stycznia 2013 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków wystąpiło do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o zmianę statusu ochronnego gawrona z ochrony częściowej na ścisłą. Istnieje szansa, że w związku z opracowywanym właśnie nowym rozporządzeniem w sprawie ochrony gatunkowej, znajdzie się on na liście gatunków posiadających najwyższy status ochronny w naszym kraju.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 sekretariat@ptop.org.pl

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 smenderski@ptop.org.pl

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 zywkowo@ptop.org.pl