historia
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP) zostało założone w 1985 r. w Białowieży. Do 30 czerwca 2006 r. nazwa Towarzystwa brzmiała "Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków". Dziś PTOP liczy około 150 członków.

NASZA MISJA:

A. O
chrona ptaków ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ich naturalnych środowisk.

B. Poznawanie stanu i śledzenie zmian awifauny Polski.

C. Szerzenie w społeczeństwie wiedzy o ptakach, o zagrożeniach ich bytowania oraz możliwościach ochrony.


DZIAŁANIA:

Ad. A.
Główny nacisk w naszej działalności kładziemy na ochronę terenów podmokłych - siedlisk wielu ginących gatunków ptaków. Podejmowane działania to m.in.:
-od 1990 r. sukcesywnie prowadzony jest zakup i dzierżawa przyrodniczo cennych gruntów celem tworzenia "Ostoi ptaków PTOP", pierwszych w Polsce terenów chronionych należących do organizacji pozarządowej. Obecnie jesteśmy właścicielem ponad 1300 ha oraz dzierżawcą dalszych 183 ha;
-od 1993 r.
realizowany jest program renaturalizacja strefy buforowej Narwiańskiego Parku Narodowego, uregulowanego odcinka rzeki Narew, który graniczy bezpośrednio z Narwiańskim PN;
-od 1997 r.
prowadzony jest projekt "Bociania Wieś", którego celem jest ochrona największych w Polsce kolonii bociana białego;
-od 1998 r.
współpracujemy z nadleśnictwami z RDLP Białystok (m.in. nadleśnictwa: Augustów, Browsk, Pomorze, Drygały, Maskulińskie) i RDLP Olsztyn (m.in. nadleśnictwa: Wichrowo, Strzałowo, Bartoszyce) w realizacji programów małej retencji;
-od 1999 r.
realizowany jest projekt czynnej ochrony głuszca i cietrzewia w północno wschodniej Polsce, z upływem lat rozszerzony na obszar całej Polski;
-od 2000 r.
realizowany jest program aktywnej ochrony doliny Górnej Narwi poprzez wykorzystanie rodzimej rasy bydła polskiego czerwonego (pierwszy taki program w Polsce) i konika polskiego;
-od 2002 r.
realizowany jest program ochrony miejsc lęgowych kumanka nizinnego w dolinie Narwi,
-od 2004 r.
realizowany jest projekt "Ochrona żółwia błotnego na terenie Warmii i Mazur"
-od 2005 r.
realizowany był projekt "Aktywna ochrona sowy uszatej, płomykówki i pójdźki na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego, Biebrzńskiego PN, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej oraz ich otuliny"
-od 2007 r.
wdrażamy programy kompensacji przyrodniczych dla inwestycji realizowanych na obszarach Natura 2000
- od 2011 r.
realizujemy programy ochrony torfowisk wysokich na Warmii, Mazurach i Podlasiu
- od 2013 r.
- realizujemy program ochrony dubelta w dolinie Górnej Narwi.

Ad.B.
Oprócz praktycznej ochrony ptaków członkowie PTOP prowadzą również badania ornitologiczne. Ornitolodzy i miłośnicy ptaków współpracujący z PTOP zinwentaryzowali m.in.: stanowiska lęgowe rzadkich ptaków drapieżnych, bociana czarnego, bociana białego i kraski. Co kilka lat prowadzone są inwentaryzacje rzadkich ptaków w dolinach rzecznych Podlasia.
Ad.C.
Towarzystwo organizuje i prowadzi zajęcia nt. ptaków i ich ochrony w szkołach podstawowych i gimnazjach. Współpracujemy z uczelniami i instytucjami naukowymi. Członkowie PTOP biorą udział w krajowych i międzynarodowych akcjach ornitologicznych. Szerzeniu wiedzy o ptakach i potrzebie ich ochrony służą publikacje oraz wycieczki organizowane w miejsca atrakcyjne przyrodniczo. O naszej działalności informujemy w "Biuletynie Informacyjnym PTOP" oraz w rozsyłanym pocztą elektroniczną newsletterze. Raz w roku organizujemy w Białowieży zjazd członków PTOP.

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.