Nr postępowania: RB-13

W dniu 9 stycznia 2020 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności:

na:

Budowa 2 zastawek wlotowych w miejscowości Nerwik

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

wybór _oferty_zastawki - 05.02.2020 r.

 zapytanie_ofertowe_zastawki - 09.01.2020 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 09.01.2020 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_zastawki  - 09.01.2020 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 09.01.2020 r.

 zal_nr_4_projekt_wykonawczy - 09.01.2020 r.

 zal_nr_5_przedmiar_robót - 09.01.2020 r. (Uwaga! Przedmiar dotyczy 1 szt. zastawki, natomiast ofertę należy sporządzić dla 2 szt. zastawek)

 zal_nr_6_specyfikacje_techniczne - 09.01.2020 r.

 zal_nr_7_operat_wodnoprawny - 09.01.2020 r.

 zal_nr_8_profil_podłużny - 09.01.2020 r.

 zal_nr_9_decyzje_administracyjne - 09.01.2020 r.

doc zal_nr_10_wykaz_osób  -  09.01.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

doc zal_nr_11_wykaz_zamówień - 09.01.2020 r. załącznik nie wymagany na etapie składania ofert!

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1226060

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.