Nr postępowania: WYPAS-05/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:

„Remoncie drogi dojazdowej na pastwiska o długości 350 m na działce 1033 obr. Trześcianka, gm. Narew (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

 

pdfWyjaśnienia_treści_zapytania_i_modyfikacja.pdf

docxZałącznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy_-_modyfikacja.docx AKTUALNY

docxZałącznik_nr_3_-_Wzór_umowy_-_modyfikacja.docx AKTUALNY

 

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Orientacja.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Opis_techniczny.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Niweleta.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Plan_sytuacyjny.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Przekrój_normalny.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Przekroje_poprzeczne.pdf

 pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-SST.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Przedmiar_robót.pdf

xlsZałącznik_nr_1_Dokumentacja_projektowa-Kosztorys_ofertowy.xls

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx NIEAKTUALNY

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.docx NIEAKTUALNY

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin__udzielania_zamówień_WYPAS.pdf

pdfKlauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.