Nr postępowania: 13/P/STR/2017

W dniu 16 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Wykonanie diaporamy

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie_diaporama - 25.10.2017 r.

 zapytanie_ofertowe_diaporama - 16.10.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy_diaporama - 16.10.2017 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_diaporama - 16.10.2017 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 16.10.2017 r

 

Opublikowano 16.10.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1062130..

 fe_is_rgb-1

Nr postępowania: WYPAS-19/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na remoncie drogi dojazdowej na pastwiska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (HRP. Zadanie 1)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_Wypas_19_2017.pdf NOWE!

pdfModyfikacja_WYPAS_19_2017.pdf 

pdfZapytanie_ofertowe_drogi.pdf

jpgZałącznik_nr_1_-_Mapa_nr_1.jpg

jpgZałącznik_nr_1_-_Mapa_nr_2.jpg

docxZałącznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx

pdfZałącznik_nr_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_nr_4_-_Regulamin_zamówień.pdf

 

FE IS RGB 1

Nr postępowania: 12/P/STR/2017

W dniu 7 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Odtworzenie 3 ha łąk i budowa ogrodzenia wokół pastwiska

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie - 24.10.2017 r.

 odpowiedzi_na_pytania - 16.10.2017 r.

 zapytanie_ofertowe_lakii - 07.10.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy_laki - 07.10.2017 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_laki - 07.10.2017 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 07.10.2017 r

 zal_nr_4_lokalizacja - 07.10.2017 r

Opublikowano 07.10.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1060432.

fe_is_rgb-1

 

 

 

Nr postępowania: 11/Z/STR/2017

W dniu 1 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Ekspertyza ichtiologiczna cieków Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 UNIEWAŻNIENIE_ichtiologia - 05.10.2017 r.

 zapytanie_ofertowe_ichtiologia - 01.10.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy_ichtiologia - 01.10.2017 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_ichtiologia - 01.10.2017 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 01.10.2017 r

 

Opublikowano 01.10.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1059042.

fe_is_rgb-1

Znak sprawy: 20/BOCIAN2/2017

W dniu 22.09.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Monitoring radarowy

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania.

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfMnitoring radarowy

pdfZapytanie - monitoring radarowy

docZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - Regulamin

logotypy nowe

 

Nr postępowania: WYPAS-14/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na remoncie drogi dojazdowej na pastwiska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (HRP. Zadanie 1 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie.pdf NOWE!

pdfWyjaśnienia_treści_zapytania_WYPAS_14.pdf 

pdfZapytanie_ofertowe_drogi.pdf

pdfZałacznik_nr_1_-_Mapa_nr_1.pdf

pdfZałacznik_nr_1_-_Mapa_nr_2.pdf

docxZałacznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx

pdfZałacznik_nr_3_-_Wzor_umowy.pdf

pdfZałacznik_nr_4_-_Regulamin_zamowien.pdf

FE IS RGB 1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.