Nr postępowania: DUBELT-18/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Wykonanie i dostawa materiałów promujących projekt (zadanie HRP III, zad. 3)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

pdfRozstrzygnięcie_części_6_12.12.2017.pdf

pdfRozstrzygnięcie_części_1-5_11.12.2017.pdf

pdfZapytanie ofertowe - promocja.pdf

pdfZałącznik nr 1 - Wizualizacja artykułów promocyjnych.pdf

docZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

pdfZałacznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień publicznych_12_12_2016_1.pdf

 Opublikowano 29.11.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1071999.

cig logotypw krzywe

 

Znak sprawy: 22/BOCIAN2/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komiteee.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Monitoring usług ekosystemowych

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP, stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania.

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfZapytanie ofertowe

docxZałącznik nr 1 - formularz oferty

pdfZałącznik nr 2 - mapa zasięg realizacji projektu

pdfZałącznik nr 3 - wzór umowy

docxZałącznik nr 4 - wykaz doświadczenia

pdfZałącznik nr 5 - regulamin postępowań

logotypy nowe

Nr postępowania: DUBELT-17a/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Zakup i dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem (zadanie HRP II, 3, 3.4)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfRozstrzygnięcie_23.11.2017.pdf

pdfzapytanie_laptop_14.11.2017.pdf

doc14.11.2017.Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_laptop.doc

pdf14.11.2017.Załącznik_nr_2_wzór_umowy_laptop.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

pdfZałącznik nr 4 a – Ranking parametrów sprzętu na dzień ogłoszenia zapytania (procesor, karty graficzne)_cz.1.pdf

pdfZałącznik nr 4 b – Ranking parametrów sprzętu na dzień ogłoszenia zapytania (procesor, karty graficzne)_cz.2.pdf

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: DUBELT-17/2017

W dniu 30 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Zakup i dostawa laptopa wraz z oprogramowaniem (zadanie HRP II, 3, 3.4)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf10.11.17.Unieważnienie_laptop.pdf

pdfzapytanie_laptop_30.10.2017.pdf

doc30.10.17.Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_laptop.doc

pdf30.10.17.Załącznik_nr_2_wzór_umowy_laptop.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: 14/P/STR/2017

W dniu 19 października 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Opracowanie, wykonanie i dostawa kalendarza, zakładek i roll-upów

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 rozstrzygniecie_materialy_promo - 01.11.2017 r. 

 zmiana_zapytanie_ofertowe_materialy_promo - 24.10.2017 r. WAŻNE!

 zapytanie_ofertowe_materialy_promo - 19.10.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_materialy_promo - 19.10.2017 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_materialy_promo - 19.10.2017 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 19.10.2017 r

Opublikowano 19.10.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1062969.

fe_is_rgb-1

Znak sprawy: 21/BOCIAN2/2017

W dniu 17.10.2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Dostawa 20 sztuk zabezpieczeń na słupy linii elektroenergetycznych

w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V.

pdfZawiadomienie o wyborze oferty 25.10.2017

pdfZapytanie ofertowe - zabezpieczenia

docxZałącznik nr 1 - formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 - regulamin postępowań o zamówienia

logotypy nowe

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.