Nr postępowania: 17/Z/STR/2018

W dniu 26 stycznia 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

na:

Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach oraz spotkań promujących w GOK i Kołach Łowieckich

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

  rozstrzygniecie_edukacja - 07.02.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_edukacja - 26.01.2018 r. 

doc zal_nr_1_formularz_edukacja - 26.01.2018 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_edukacja - 26.01.2018 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 26.01.2018 r.

 

.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: 16/P/STR/2018

W dniu 19 stycznia 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Badanie składu pokarmowego piskląt bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

  rozstrzygniecie_pokarmowka - 30.01.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_pokarmowka - 19.01.2018 r. 

doc zal_nr_1_formularz_pokarmowka - 19.01.2018 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_pokarmowka - 19.01.2018 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 19.01.2018 r.

Opublikowano 19.01.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1082618.

.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-20/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Odtworzenie prawidłowej struktury siedlisk i poprawa warunków żerowiskowych dubelta poprzez odtworzenie 35 ha nieużytkowanych łąk i nieużytków – etap I (HRP II, zad. 1.1)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfRozstrzygnięcie_29.12.2017.pdf

pdf18.12.2017_zapytanie_wycinka_krzaków.pdf

pdfZałącznik-nr-1_Lokalizacja miejsca na terenie którego planowane jest wykonanie zadania.pdf

pdfZałącznik-nr-2_Kuryły_Lokalizacja drogi przewidzianej do remontu.pdf

pdf18.12.2017_załacznik_nr_3_formularz_ofertowy_krzaki-Rabinówka.pdf

pdf18.12.2017_załącznik_nr_4_wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_nr_5_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_12.12.2016.pdf

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 18.12.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1075777.

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: 15/P/STR/2017

W dniu 7 grudnia 2017 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Ekspertyza ichtiologiczna cieków oraz badanie składu pokarmowego piskląt bociana czarnego w Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_cz_I_ekspertyza_ichtiologiczna - 03.01.2018 r.

uniewaznienie_cz_II_badania_pokarmowe - 22.12.2017 r.

 zmiana_terminu - 15.12.2017 r. UWAGA, ZMIANA TERMINU!

 zapytanie_ofertowe_ekspertyza_ichtiologiczna_i_pokarmowa - 07.12.2017 r. 

doc zal_nr_1_formularz_eksp_icht_i_pokarm - 07.12.2017 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_cz_I - 07.12.2017 r

 zal_nr_2_wzor_umowy_cz_II - 07.12.2017 r

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 07.12.2017 r

Opublikowano 07.12.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1073883.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-19/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Zakup i montaż urządzenia GSM do obsługi pułapek żywołownych (4 szt.)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdf14.12.17_rozstrzygnięcie_moduły.pdf

pdf01.12.2017.zapytanie_moduł.pdf

doc01.12.17.Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_moduł.doc

pdf01.12.17.Załącznik_nr_2_wzór_umowy_moduł.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

 Opublikowano 01.12.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1072536.

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: DUBELT-18/2017

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Wykonanie i dostawa materiałów promujących projekt (zadanie HRP III, zad. 3)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

pdfRozstrzygnięcie_części_6_12.12.2017.pdf

pdfRozstrzygnięcie_części_1-5_11.12.2017.pdf

pdfZapytanie ofertowe - promocja.pdf

pdfZałącznik nr 1 - Wizualizacja artykułów promocyjnych.pdf

docZałącznik nr 2 - formularz ofertowy.doc

pdfZałacznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień publicznych_12_12_2016_1.pdf

 Opublikowano 29.11.2017 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1071999.

cig logotypw krzywe

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.