Nr postępowania: WYPAS-03/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


W dniu 02 marca 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:


„Usługa przewozu autokarowego uczestników wycieczki zorganizowanej przez PTOP (Zadanie 7 HRP)”.

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_WYPAS_3_2018.pdf NOWE!

pdfZapytanie_WYPAS_03_2018_wycieczki.pdf

docxZałącznik_1_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_2_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_3_Regulamin_zamówień.pdf

 

FE IS RGB 1

Nr postępowania: DUBELT-3/2018

W dniu 28 lutego 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

 „Świadczenie usług weterynaryjnych - eutanazja i utylizacja norki amerykańskiej (do 60 osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 28.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1092621.

pdfUnieważnienie_12.03.2018.pdf

pdfZapytanie-ofertowe - 28.02.2018.pdf

pdfZałącznik nr 1 - Oświadczenie.pdf

pdfZałącznik nr 2 - Formularz ofertowy.pdf

pdfZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf

pdfZałącznik nr 4 - Regulamin udzielania zamówień publicznych.pdf

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: DUBELT-2/2018

W dniu 20 lutego 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

 „Zakup plecionki, izolatorów i uchwytów bramowych do ogrodzenia elektrycznego (zadanie HRP II, 1, 1.2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 20.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1090162.

pdfrozstrzygnięcie_ogrodzenie_01.03.2018.pdf

pdfZapytanie-ofertowe_20.02.2018.pdf

docZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy_20.02.2018.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: WYPAS-02/2018

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

"Zakup kompaktowego aparatu cyfrowego z kartą pamięci i pokrowcem (Zadanie 7 HRP)"

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUnieważnienie_WYPAS_2_2018.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe_-_aparat.pdf

docxZałącznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_Opis_parametrow_technicznych.docx

pdfZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_zamówień.pdf

 

logotypy

Nr postępowania: DUBELT-1/2018

W dniu 16 lutego 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

 „Organizacja workcampów dla wolontariuszy (catering, część 2) (zadanie HRP III, 1)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 16.02.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1089661.

pdfRozstrzygnięcie_workcampy_28.02.2018.pdf

pdfSprostowanie_zapytania_ofertowego_19.02.2018.pdf

pdfzapytanie_workcamp_16.2.2018.pdf

pdfZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy_16.2.2018. pdf

pdfZałącznik_nr_2_wzór_umowy_16.2.2018. pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: WYPAS-1/2018

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na budowie wiaty dla zwierząt na pastwiskach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (HRP. Zadanie 1 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_WYPAS_1_2018.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe_1_2018_wiaty.pdf 

jpgZałącznik_nr_1_Mapa_nr_1.jpg

jpgZałącznik_nr_1_Mapa_nr_2.jpg

jpgZałącznik_nr_1_Mapa_nr_3.jpg

jpgZałącznik_nr_1_Mapa_nr_4.jpg

jpgZałącznik_nr_1_Mapa_nr_5.jpg

docxZałącznik_nr_2_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_Wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_zamówień.pdf

FE IS RGB 1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.