Nr postępowania: WYPAS-04/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

W dniu 10 kwietnia 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB 200007” POIS.02.04.00-00-0131/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Zakup licencji do 30 zdjęć wybranych gatunków oraz wykonanie 70 zdjęć w ramach promocji projektu „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” (Zadanie 7 HRP)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_część_1.pdf NOWE!

docxZałącznik_1_do_rozstrzygnięcia_zestawienie_ocena_ofert.docx NOWE!

pdfPonowny_wybór_cz_2.pdf

pdfRozstrzygnięcie_części_2.pdf

pdfZapytanie_ofertowe_WYPAS_04_2018.pdf

docxZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_wzór_umowy.docx

docxZałącznik_nr_2_a_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_3_Regulamin_zamówień.pdf

FE IS RGB 1

 

Nr postępowania: 18/Z/STR/2018

W dniu 5 kwietnia  2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

na:

Dostawę terpentyny

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 unieważnienie_terpentyna - 09.05.2018 r.


  rozstrzygnięcie_terpentyna - 17.04.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_terpentyna - 05.04.2018 r. 

doc zal_nr_1_formularz_terpentyna - 05.04.2018 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy_terpentyna - 05.04.2018 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 05.04.2018 r.

.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-4a/2018

W dniu 27 marca 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 (Projekt) ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest realizacja zadania:

Zakup data loggerów temperaturowych (zadanie HRP II, 1, 1.2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 27.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1099742.

pdfrozstrzygnięcie_loggery_05.04.2018.pdf

pdf27_3_18_zapytanie_ofertowe_loggery_temp.pdf

pdf27_3_18_Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf

pdf27_3_18_Załącznik_nr_2_wzor_umowy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

 

cig logotypw krzywe

Nr postępowania: DUBELT-7/2018

W dniu 22 marca 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

 „Redukcja norki amerykańskiej (do 60 osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 22.03.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1098503.

pdfUnieważnienie 04.04.2018.pdf

pdfZapytanie ofertowe - 22.03.2018.pdf

docZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf

pdfZałącznik nr 3 - Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

cig logotypw krzywe

Znak sprawy: 24/BOCIAN2/2018 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

C.2 Dostawa 270 kpl. zabezpieczeń elementów linii energetycznej.

pdfZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfZapytanie_ofertowe_zabezpieczenia_transf_GKP.pdf 

pdfZmiana_treści_zapytania_-_podstawa_wykluczenia.pdf

docxZałącznik_nr_1_formularz_oferty_zabezpieczenia.docx 

pdfZałaczni_nr_2_wzór_umowy_zabezpieczenia.pdf

jpgzalacznik_nr_3_rysunek_zabezpieczenia.JPG

pdfregulamin.pdf

logotypy nowe

Nr postępowania: DUBELT-4/2018

W dniu 7 marca 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 (Projekt) ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Zakup data loggerów temperaturowych (zadanie HRP II, 1, 1.2)”

 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

 

pdfuniewaznienie_rozstrzygniecia_i_postepowania_22_3_18.pdf

pdfrozstrzygnięcie_loggery_20_03_2018.pdf

pdf07_3_18_zapytanie_ofertowe_loggery_temp.pdf

pdf07_3_18_Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy.pdf

pdf07_3_18_Załącznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych.pdf

cig logotypw krzywe

 

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.