Nr postępowania: RB-2

W dniu 19 kwietnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku:

na:

Bezgotówkowy zakup paliwa

 

wchodzący w zakres projektu„Ochrona rybitw i mew w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0023/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

unieważnienie - 17.05.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_paliwo - 19.04.2019 r

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 19.04.2019 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy - 19.04.2019 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 19.04.2019 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1180989

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: 31/P/2019

W dniu 18 kwietnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Monitoring ptaków strefowych na terenie 4 obszarów Natura 2000: Ostoja Warmińska, Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Knyszyńska, Puszcza Białowieska

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 rozstrzygnięcie_monitoring - 17.05.2019 r.

 zapytanie_ofertowe_monitoring - 18.04.2019 r.

zal_nr_1_projekt_strefy  - 18.04.2019 r.

zal_nr_2_kartoteka - 18.04.2019 r.

doc zal_nr_3_formularz_ofertowy  -18.04.2019 r.

doc zal_nr_4_wykaz_prac  - 18.04.2019 r.

doc zal_nr_5_wykaz_osob  - 18.04.2019 r.

 zal_nr_6_wzor_umowy - 18.04.2019 r.

 zal_nr_7_regulamin_PTOP - 18.04.2019 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1180625

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: DUBELT-3/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

W dniu 15 kwietnia 2019 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Organizacja workcampów dla wolontariuszy (catering, część 3) (zadanie HRP III, 1)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

pdfrozstrzygnięcie_29.04.2019.pdf

pdfzapytanie_workcamp.pdf

docZałacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

pdfZałacznik_nr_2_wzór_umowy.pdf

pdf20.09.18.Regulamin_udzielania_zamówień_publicznych_dubelt.pdf

logotypy kolor PL mini

Nr postępowania: WYPAS-10/2019


ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16 (dalej „Projekt”), ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Wykonaniu i dostawie albumu Dolina Górnej Narwi” (Zadanie 7 HRP)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfWyjaśnienia treści zapytania ofertowego i modyfikacja zapytania.pdf

pdfWyjaśnienia treści zapytania ofertowego.pdf

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZałącznik nr 1: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 2: Wykaz osób.docx

docZałącznik nr 3: Wzór umowy.doc

pdfZałącznik nr 4: Regulamin zamówień WYPAS.pdf

pdfKlauzula RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

Nr postępowania: WYPAS-12/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

nadzorze inwestorskim nad inwestycją pn. „Remont drogi dojazdowej na pastwiska o długości 350 m na działce 1033 obr. Trześcianka, gm. Narew” (HRP. Zadanie 13)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf 

docxZałącznik nr 1: Zakres obowiązków.docx

docxZałącznik nr 2: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 3: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 4: Regulamin zamówień WYPAS.pdf

pdfZałącznik nr 5: Klauzula RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

 

 

 

Nr postępowania: WYPAS-11/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

Transport koni na pastwiska (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docxZąłącznik nr 1: Formularz ofertowy.docx

docxZałącznik nr 2: Wzór umowy.docx

pdfZałącznik nr 3: Regulamin zamówień WYPAS.pdf

pdfZałącznik nr 4: Klauzula RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb Kopia

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.