Nr postępowania: 23/P/STR/2018

W dniu 19 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Budowę 12 oczek wodnych i 2 zastawek

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_mala_retencja - 19.10.2018 r.

 zapytanie_mala_retencja - 19.09.2018 r. 

zip zal_1_projekt_budowlany_Zywkowo_Toprzyny - 19.09.2018 r.

zipzal_2_projekt_budowlany_Wojciechy - 19.09.2018 r.

zipzal_3_projekt_budowlany_Kalitnik_(Kuchmy) - 19.09.2018 r.

zipzal_4_projekt_budowlany_Downiewo - 19.09.2018 r.

 zal_5_STWiOR - 19.09.2018 r.

 zal_6_przedmiar_robot_cz_1 - 19.09.2018 r.

 zal_7_przedmiar_robot_cz_2 - 19.09.2018 r.

 zal_8_kosztorys_ofertowy_cz_1 - 19.09.2018 r.

 zal_9_kosztorys_ofertowy_cz_2 - 19.09.2018 r.

doc zal_10_formularz_ofertowy - 19.09.2018 r.

doc zal_11_wykaz_robót - 19.09.2018 r.

doc zal_12_wykaz_osób - 19.09.2018 r.

 zal_13_wzor_umowy - 19.09.2018 r.

 zal_14_regulamin_PTOP - 19.09.2018 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1138110

 

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: WYPAS-16/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:


Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_01.10.2018.pdf

pdfZapytanie_WYPAS_16_2018.pdf NOWE!

docxZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

pdfZałącznik_nr_4_Klauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Znak sprawy: 28/BOCIAN2/2018

W dniu 18.09.2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą:

Wykonanie i montaż 15 tablic informacyjno-edukacyjnych oraz wykonanie i dostawa 120 instrukcji graficznych postępowania z rannymi bocianami

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdfZapytanie

docZałącznik nr 1 - formularz oferty

docZałącznik nr 2 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - regulamin postępowań PTOP

pdfZałącznik nr 4 - lokalizacja montażu tablic

pdfZałącznik nr 5 - system identyfikacji wizualnej Polskich Parków Narodowych

pdfZałącznik nr 6 - wizualizacje tablic

logotypy nowe

 

Znak sprawy: 27/BOCIAN2/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:Dostawa 60 sztuk zabezpieczeń na słupy linii elektroenergetycznych.

pdfZawiadomienie o wyborze oferty

pdfZapytanie ofertowe

docZałącznik nr 1 - formularz ofertowy

pdfZałącznik nr 2 - regulamin

logotypy nowe

Nr postępowania: DUBELT-11/2018

W dniu 7 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zamówienie w trybie konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

„Budowa 11 szt. przepustów, remont dróg dojazdowych na długości 3400 mb., budowa/remont 12 szt. urządzeń piętrzących, likwidacja rowów melioracyjnych na długości 2200 mb., budowa oczka wodnego (HRP IV, zad. 4.1 i 4.2)”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 7.09.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1135874.

pdfRozstrzygnięcie

pdfzapytanie_ofertowe.pd

zipZalacznik_nr_1_2_13_Przepusty_10_szt_Grodek _przedmiary.zip

zipZalacznik_nr_3_4_14_Przepust_1szt_Pienki_przedmiary.zip

zipZalacznik_nr_5_6_15_Remont_drogi_Pienki_Grodek_przedmiary.zip

zipZalacznik_nr_7_8_16_Remont_drogi_Kuryly_Kuchmy_przedmiary.zip

zipZalacznik_nr9_10_17_Przepusty_12szt_rowy_Zednia.zip

zipZalacznik_nr11_12_18_Oczko_rowy_Grodek.zip

doczał__nr_19_-_formularz_ofertowy.doc

doczał._nr_20_-_wykaz_robót.doc

doczał._nr_21_-_wykaz_osób.doc

pdfzał._nr_22_-_wzór_umowy.pdf

 pdfzał._nr_23_-_Regulamin-udzielania-zamwie-publicznych_dubelt.pdf

pdfogłoszenie-o-zamówieniu-opublikowane-w-Bazie-konkurencyjnoci.pdf

 logotypy bw

Nr postępowania: WYPAS-15/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa elementów składających się na ogrodzenie oraz ich montaż” (Zadanie 2 HRP)

współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_WYPAS_15_2018.pdf

zipzałącznik_nr_1_mapy.zip

pdfZałącznik_nr_2_Szczegółowy_opis_zamówienia.pdf

zipZałączniki_do_szczegółowego_opisu_zamówienia.zip

docxZałącznik_nr_3_Formularz_ofertowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Wzór_umowy.pdf

pdfZałącznik_5_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

pdfKlauzula_informacyjna.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.