Nr postępowania: 20/Z/STR/2018

W dniu 18 maja  2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie rozeznania rynku

na:

Dostawę terpentyny

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

  rozstrzygnięcie . - 30.05.2018 r. 

 zapytanie_ofertowe_terpentyna - 18.05.2018 r. 

doc zal_nr_1_formularz_terpentyna - 18.05.2018 r.

zal_nr_2_wzor_umowy_terpentyna - 18.05.2018 r.

 zal_nr_3_regulamin_PTOP - 18.05.2018 r.

.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: WYPAS-08/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o wytyczne, przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Opracowaniu dokumentacji projektowej i formalno-prawnej inwestycji polegającej na remoncie drogi dojazdowej na pastwiska wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (HRP. Zadanie 1 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_WYPAS_8_2018.pdf NOWE!

 pdfZapytanie_WYPAS_08_2018.pdf

jpgZałącznik_nr_1_-_Mapa_nr_1.jpg

jpgZałącznik_nr_1_Mapa_2.jpg

docxZałącznik_nr_2_-_Formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_Nr_3_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_zamówień.pdf

 FE IS RGB 1

                                                                                                                                                                                                                

Nr postępowania - WYPAS-6/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest usługa polegająca na:

„Remoncie dróg dojazdowych na pastwiska na działce 731 obr. Trześcianka i działce 1214/1 obr. Ploski (HRP. Zadanie 6 )”


Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_ofertowe_WYPAS_6_2018.pdf

Załącznik_Nr_1_część_1: http://ptop.org.pl/pliki/trzescianka/Zalacznik_nr1_czesc_1.zip

Załącznik_Nr_1_część_2: http://ptop.org.pl/pliki/ploski/Zalacznik_nr1_czesc_2.zip

docxZałącznik_Nr_2_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_Nr_3_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_-_Regulamin_zamówień.pdf

FE IS RGB 1

 

Nr postępowania: 19/P/STR/2018

W dniu 24 kwietnia  2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Dostawę bydła rasy polskiej czerwonej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.


  unieważnienie_bydło - 23.05.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_bydło - 24.04.2018 r. 

 zal_1_program_ochrony_zasobow_genetycznych - 24.04.2018 r.

doc zal_2_formularz_ofertowy - 24.04.2018 r.

 zal_3_wzor_umowy_bydlo - 24.04.2018 r.

 zal_4_regulamin_PTOP - 24.04.2018 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1106720

.

fe_is_rgb-1

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania C.1 Zabezpieczenie 400 miejsc lęgowych, pod nazwą: Dostawa i montaż strunobetonowych żerdzi wirowanych typu E wraz platformami pod gniazda bociana białego – etap III

pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27.09.2018

pdfInformacja z otwarcia ofert 19.09.2018

pdfInformacja o zmianach w przetargu 27.08.2018

pdfSprostowanie szacunkowych wartości poszczególnych części przetargu 03.09.2018

pdfOgłoszenie o zmianie nr 2 opublikowane w DzU UE 30.08.2018

pdfOgłoszenie o zmianie nr 2 wysłane do publikacji w DzU UE 27.08.2018

pdfOgłoszenie o przetargu zmienione 27.08.2018

docZałącznik nr 1a - Formularz cenowy - zmieniony 27.08.2018

pdfZałącznik  nr 13 - lokalizacja gniazd - dodany 27.08.2018

pdfZmiana_ogłoszenia_opublikowana_w_DzU_UE.pdf

pdfOgłoszenie_o_zmianie_przesłane_do_publikacjiDzUUE.pdf

pdfZmiana treści ogłoszenia i terminu składania ofert 10.08.2018

docZmienione załączniki nr 1 - formularz oferty i 1b oświadczenie z art. 13 i 14 RODO 10.08.2018

pdfOgłoszenie o zamówieniu przesłane do DzU UE 17.04.2018

pdfOgłoszenie o zamówieniu opublikowane w DzU UE 21.04.2018

pdfOgłoszenie o przetargu

docZałącznik nr 1 - formularz ofertowy

docxZałącznik nr 1a - formularz cenowy

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy

pdfZałącznik nr 3 - regulamin postępowań o zamówienia

pdfZałącznik nr 4 - platformy drewniane

pdfZałącznik nr 5 - wizualizacje gniazd

pdfZałącznik nr 6 - wygląd i rodzaj zabezpieczeń

jpgZałącznik nr 7 - parametry budek lęgowych dla ptaków typu A

jpgZałącznik nr 8 - przykładowy pomiar gniazda

xlsxZałącznik nr 9 - formularz pomiaru gniazd

docZałącznik nr 10 - JEDZ

docZałącznik nr 11 - wykaz zamówień

docZałącznik nr 12 - wzór zobowiązania innego podmiotu

logotypy nowe

Nr postępowania: WYPAS-05/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności


W dniu 13 kwietnia 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:


Transport koni na pastwiska (HRP. Zadanie 2)


Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójnościw ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfUniewaznenie_-_transport_koni.pdf UWAGA!

pdfZapytanie_ofertowe_WYPAS_05_2018.pdf NOWE!

docxZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_Nr_3_-_Regulamin_zamówień.pdf

FE IS RGB 1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.