Nr postępowania: 22/P/STR/2018

W dniu 6 lipca 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Dostawę bydła rasy polskiej czerwonej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 

rozstrzygnięcie_bydło - 26.07.2018 r. - 26.07.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_bydło - 06.07.2018 r. 

 zal_1_program_ochrony_zasobow_genetycznych - 06.07.2018 r.

doc zal_2_formularz_ofertowy - 06.07.2018 r.

 zal_3_wzor_umowy_bydlo - 06.07.2018 r.

 zal_4_regulamin_PTOP - 06.07.2018 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1123641

.

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-9/2018

W dniu 3 lipca 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe:

Redukcja drapieżników poprzez ich odstrzał i odłów (220 osobników) (HRP II, pkt 1, ppkt 1.3).

Zadanie to jest częścią powyższego projektu, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 03.07.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1122565.

Do ogłoszenia dodano aktualny załącznik nr 2 - regulamin zawierania umów.

pdfRozstrzygnięcie_03.08.2018.pdf

pdfzał._nr_2_-_regulamin_udzielania_zamowien_publicznych_dubelt.pdf

pdfZapytanie_ofertowe.pdf

doczał._nr_1_-_formularz_ofertowy.doc

pdfza.-nr-2---regulamin-zawierania-umow.pdf - Załącznik nieaktualny !

pdfzał._nr_3_-_wzór_umowy.pdf

pdfzał._nr_4_-_mapa_granic_obwdów.pdf

llgos

Znak sprawy: 26/BOCIAN2/2018 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Dostawa wraz z instalacją znaczników odblaskowych obrotowych na liniach napowietrznych 110 kV w okolicach wsi Ruś nad rzeką Narew

Oferty należy złożyć do dnia 9 lipca 2018 r. do godziny 15:00 na adres: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, bądź drogą elektroniczną w formie podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy skanu/fotokopii oferty, na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 lipca 2018 r. o godzinie 15:10.

Informacja_o_wyborze_oferty.pdf

Zapytanie_ofertowe_znaczniki.pdf

Załącznik_nr_1_formularz_ofertowy_znaczniki.docx

Załącznik_nr_2_Wzór_umowy_znaczniki.pdf

jpgZalacznik_nr_3_Liniia_110_kV_Ruś_znaczniki.JPG

Załącznik nr 4 - regulamin.pdf 

life

Nr postępowania: WYPAS-13/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:


„Remoncie dróg dojazdowych na pastwiska na działce 731 obr. Trześcianka (HRP. Zadanie 6 )”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_WYPAS_13_2018.pdf

Załącznik_nr_1_dokumentacja_techniczna

docxZałącznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_wzor_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_PTOP_udzielanie_zamówień.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: WYPAS-12/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:

„Dostawa przyczepy dwuosiowej z najazdami (Zadanie 5 HRP)”

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_WYPAS_12_2018.pdf NOWE!

 

pdfWyjaśnienia_treści_ i_modyfikacja_zapytania.pdf

docxZałacznik__nr_2_-_opis_parametrow-zaktualizowany.docx

 

pdfZapytanie_WYPAS_12_2018.pdf

docxZałacznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.docx

docxZałacznik__nr_2_-_opis_parametrow.docx - nieaktualny

docxZałacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docx

pdfZałacznik_nr_4_Regulamin_PTOP_udzielanie_zamówień.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Nr postępowania: DUBELT-8/2018

W dniu 2830 maja 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację zadania:

Budowa drewnianego ogrodzenia na działce przeznaczonej pod wypas koników polskich (HRP II, zad. 1.2)

Zadanie to jest częścią projektu „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16, zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 30.05.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1115053.

pdfRozstrzygnięcie_21.06.2018.pdf

pdfZapytanie-ofertowe.pdf

pdfZałącznik_nr_1_-_granice_działki.pdf

pdfZałącznik_nr_2_-_schemat_odłowni.pdf

docZałącznik_nr_3_-_formularz_ofertowy.doc

docZałącznik_nr_4__wzór_umowy.doc

pdfZacznik-nr-5_Regulamin udzielania zamówień.pdf

 

logotypy bw

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.