Nr postępowania: DUBELT-12/2018

W dniu 7 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zamówienie w trybie konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Przeprowadzenie szkoleń z GIS dla dwóch pracowników Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (HRP II, zad. 6)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 26.09.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1139572

pdfUnieważnienie_15.10.2018.pdf

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docZałącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc

pdfRegulamin-udzielania-zamówień-publicznych_dubelt.pdf

 

logotypy bw

Nr postępowania: 25/P/STR/2018

W dniu 26 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Dostawa bydła rasy polskiej czerwonej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie - 15.10.2018r.

dostawa_bydła - 26.09.2018 r.

zal_1_program_ochrony_zas_genprogram_ochrony_zas_gen - 26.09.2018 r.

doc zal_2_formularz_ofertowy - 26.09.2018 r.

 zal_3_wzor_umowy - 26.09.2018 r.

 zal_4_regulamin_PTOP - 26.09.2018 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1139520

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: 24/P/STR/2018

W dniu 26 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Opracowanie, wykonanie i dostawa kalendarza na rok 2019

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_kalendarze_2019 - 09.10.2018 r.

 

zapytanie_kalendarze_2019 - 26.09.2018 r.

doc zal_1_formularz_ofertowy - 26.09.2018 r.

 zal_2_wzor_umowy - 26.09.2018 r.

 zal_3_regulamin_PTOP - 26.09.2018 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1139511

fe_is_rgb-1

Znak sprawy: 29/BOCIAN2/2018

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi wchodzącej w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, której przedmiotem jest:

Wykonanie 12 rysunków (grafik)

pdfInformacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

pdfZapytanie ofertowe 20.09.2018

docxZałącznik nr 1 - formularz oferty 20.09.2018

pdfZałącznik nr 2 - wzór umowy 20.09.2018

pdfZałącznik nr 3 - regulamin postępowań 20.09.2018

logotypy nowe

Nr postępowania: 23/P/STR/2018

W dniu 19 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Budowę 12 oczek wodnych i 2 zastawek

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_mala_retencja - 19.10.2018 r.

 zapytanie_mala_retencja - 19.09.2018 r. 

zip zal_1_projekt_budowlany_Zywkowo_Toprzyny - 19.09.2018 r.

zipzal_2_projekt_budowlany_Wojciechy - 19.09.2018 r.

zipzal_3_projekt_budowlany_Kalitnik_(Kuchmy) - 19.09.2018 r.

zipzal_4_projekt_budowlany_Downiewo - 19.09.2018 r.

 zal_5_STWiOR - 19.09.2018 r.

 zal_6_przedmiar_robot_cz_1 - 19.09.2018 r.

 zal_7_przedmiar_robot_cz_2 - 19.09.2018 r.

 zal_8_kosztorys_ofertowy_cz_1 - 19.09.2018 r.

 zal_9_kosztorys_ofertowy_cz_2 - 19.09.2018 r.

doc zal_10_formularz_ofertowy - 19.09.2018 r.

doc zal_11_wykaz_robót - 19.09.2018 r.

doc zal_12_wykaz_osób - 19.09.2018 r.

 zal_13_wzor_umowy - 19.09.2018 r.

 zal_14_regulamin_PTOP - 19.09.2018 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1138110

 

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: WYPAS-16/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest:


Transport koni z pastwisk (HRP. Zadanie 2)

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie_01.10.2018.pdf

pdfZapytanie_WYPAS_16_2018.pdf NOWE!

docxZałącznik_nr_1_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_2_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_3_Regulamin_udzielania_zamówień.pdf

pdfZałącznik_nr_4_Klauzula_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.