Nr postępowania: 27/P/STR/2018

W dniu 23 października 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Remont ogrodzenia wokół pastwiska

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 

 

  unieważnienie postępowania  - 16.11.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_remont_ogrodzenia - 23.10.2018 r.

doc zal_nr_1_formularz_ofertowy  - 23.10.2018 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy - 23.10.2018 r.

jpg zal_nr_3_mapa_Kuchmy - 23.10.2018 r.

jpg zal_nr_4_mapa_Białowieża - 23.10.2018 r.

 zal_nr_5_regulamin_PTOP - 23.10.2018 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1145038

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: WYPAS-17/2018

ZAPYTANIE OFERTOWE
zgodnie z zasadą konkurencyjności

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją zadań będących częścią projektu: „Ochrona ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Narwi PLB200007” POIS.02.04.00-00-0131/16, ogłasza zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest robota budowlana polegająca na:


„Budowie 3 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiska (HRP. Zadanie 6 )”

 

Zadanie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

pdfRozstrzygnięcie.pdf NOWE!

pdfZapytanie_WYPAS_17_2018.pdf

zipZalacznik_nr_1_dokumentacja_projektowa_decyzje.zip

docxZałącznik_nr_2_formularz_ofertowy.docx

docxZałącznik_nr_3_wzór_umowy.docx

pdfZałącznik_nr_4_Regulamin_PTOP_udzielanie_zamówień.pdf

docxZałącznik_nr_5_Wykaz_robót_budowlanych.docx

docxZałącznik_nr_6_Wykaz_osób.docx

pdfKlauzula_informacyjna_RODO.pdf

FE POIS poziom pl 1 rgb

 

 

Nr postępowania: 26/P/STR/2018

W dniu 1 października 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Remont ogrodzenia wokół pastwiska

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

 unieważnienie_remont_ogrodzenia - 17.10.2018 r.

 zapytanie_ofertowe_remont_ogrodzenia - 01.10.2018 r.

doczal_nr_1_formularz_ofertowy - 01.10.2018 r.

 zal_nr_2_wzor_umowy - 01.10.2018 r.

jpg zal_nr_3_mapa_Kuchmy - 01.10.2018 r.

jpg zal_nr_4_mapa_Białowieża - 01.10.2018 r.

 zal_nr_5_regulamin_PTOP - 01.10.2018 r.

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1140500

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: DUBELT-12/2018

W dniu 7 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta na terenie torfowisk i dolin rzecznych w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza Knyszyńska (PLB200003)” POIS.02.04.00-00-0031/16 ogłasza zamówienie w trybie konkurencyjności, którego przedmiotem jest wykonanie następującego zadania:

Przeprowadzenie szkoleń z GIS dla dwóch pracowników Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (HRP II, zad. 6)

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zapytanie opublikowano równiez w dniu 26.09.2018 r. w Bazie Konkurencyjności pod nr 1139572

pdfUnieważnienie_15.10.2018.pdf

pdfZapytanie ofertowe.pdf

docZałącznik_nr_1_-_Formularz_ofertowy.doc

pdfRegulamin-udzielania-zamówień-publicznych_dubelt.pdf

 

logotypy bw

Nr postępowania: 25/P/STR/2018

W dniu 26 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Dostawa bydła rasy polskiej czerwonej

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygnięcie - 15.10.2018r.

dostawa_bydła - 26.09.2018 r.

zal_1_program_ochrony_zas_genprogram_ochrony_zas_gen - 26.09.2018 r.

doc zal_2_formularz_ofertowy - 26.09.2018 r.

 zal_3_wzor_umowy - 26.09.2018 r.

 zal_4_regulamin_PTOP - 26.09.2018 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1139520

fe_is_rgb-1

Nr postępowania: 24/P/STR/2018

W dniu 26 września 2018 r. Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. (85) 664-22-55 (adres korespondencyjny: Regionalne Biuro PTOP, ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn) zwane dalej "Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ogłasza:

ZAPYTANIE OFERTOWE w trybie zasady konkurencyjności

na:

Opracowanie, wykonanie i dostawa kalendarza na rok 2019

 

wchodzącej w zakres projektu„Ochrona wybranych gatunków ptaków strefowych na 4 obszarach Natura 2000 w północno – wschodniej Polsce” o numerze: POIS.02.04.00-00-0032/16, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Białymstoku.

rozstrzygniecie_kalendarze_2019 - 09.10.2018 r.

 

zapytanie_kalendarze_2019 - 26.09.2018 r.

doc zal_1_formularz_ofertowy - 26.09.2018 r.

 zal_2_wzor_umowy - 26.09.2018 r.

 zal_3_regulamin_PTOP - 26.09.2018 r.

 

Nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: 1139511

fe_is_rgb-1

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.