ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 856642255), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin"), w związku z realizacją projektu: „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi" (LIFE11 NAT/PL/000436), zwanego dalej Projektem, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz-Komitee e.V., zaprasza do składania ofert na:

wykonanie audytu finansowego Projektu (etap II)

związanego z realizacją zadania F.2 (audyt Projektu).

pdf informacja o wyborze oferty.pdf  

 

pdf Odpowiedzi_na_pytania.pdf

 

pdf Zaproszenie_do_złożenia_oferty.pdf

doc Załącznik_1_-_Formularz_ofertowy.doc

doc Załącznik_2_-_Wykaz_usug.doc

pdf Załącznik_3_-_Wzór_umowy.pdf

pdf Załącznik_4_-_Postanowienia_wspólne.pdf

doc Załącznik_5_-_Wzór_raportu.doc

pdf Załącznik_6-_Regulamin_zawierania_umów.pdf

wszystkieVsK

Znak sprawy: 09/BOCIAN2/2016 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 085 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą: 

Dostawa wraz z opracowaniem projektów graficznych trzech roll-upów

 i wykonanie logo Projektu 

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez PTOP

pdf Informacja_o_uniewanieniu_powtrzonego_postpowania.pdf

pdf Zmiana_zapytania_ofertowego.pdf

pdf Zapytanie_ofertowe_Wykonanie_trzech_roll-upw_i_logo_Projektu_28.11.16.pdf

docx Zacznik_nr_1_Formularz_oferty_Wykonanie_trzech_roll-upw_i_logo_Projektu.docx

doc Zaacznik_nr_2_Wykaz_usug_Wykonanie_trzech_roll-upw_i_logo_Projektu.doc

pdf regulamin.pdf

pdf Zacznik_nr_4_Wzr_umowy_Wykonanie_trzech_roll-upw_i_logo_Projektu.pdf

logotypy_do_maila

 

 

Białystok dn. 14.11.2016 r.

Znak sprawy: 08/BOCIAN2/2016

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25, tel./fax. 85 664 22 55 adres do korespondencji: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, w ramach Projektu „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”, nr projektu: LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Unię Europejską (dalej: Projekt) z Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE oraz Vogelschutz-Komitee e.V. zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia wchodzącego w zakres zadania E.1 Działania promocyjne i edukacyjne, pod nazwą:

Wykonanie i dostawa kalendarza na 2017 rok oraz dwóch broszur informacyjno-edukacyjnych

pdf Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

pdf Zaproszenie do założenia oferty

doc Załącznik 1 - formularz oferty

pdf Załącznik 2 - wzór umowy

jpg Załącznik 3 - próbka akwareli - ilustracja do kalendarza

pdf Załącznik 4 - regulamin postępowań o zamówienia prowadzone przez ptop

life

 

 

Białystok, 2016/10/25 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Mostowa 25
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Postępowań o Zamówienia prowadzone przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”), w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski” nr LIFE15 NAT/PL/000728, współfinansowanego przez Komisję Europejską ze środków programu LIFE oraz Vogelschutz Komitee e.V., dalej „Projekt” zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi:

Wykonywanie tłumaczeń tekstów przyrodniczych w Projekcie „Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski”

pdf 161107_uniewanienie_postpowania.pdf

pdf 26_10_2016_Sprostowanie_Zapytania_ofertowego_i_wzoru_umowy_Tumaczenia.pdf 

pdf Zapytanie_ofertowe_Tumaczenia.pdf

docx Zacznik_nr_1_Formularz_oferty_Tumaczenia.docx

doc Zaacznik_nr_2_Wykaz_osb_Tumaczenia.doc

pdf Zacznik_nr_3_Wzr_umowy_Tumaczenia.pdf

docx Zalacznik_nr_4_prbka_tekstu_do_tumaczenia.docx

pdf regulamin.pdf

logotypy_do_maila

 

 


Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert na:

wykonanie i dostawę toreb płóciennych z nadrukiem

wchodzącego w zakres zadania E.4 (Seminarium podsumowujące projekt) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Vogelschutz Komitee e.V.

pdf Zaproszenie do złożenia oferty.pdf

pdf Załącznik nr 1 Wzory nadruków.pdf

pdf Załącznik nr 2 Wzór umowy.pdf

wszystkieVsK

 Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, tel./fax. 85 664 22 55 (adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok), zwane dalej „Zamawiającym", w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.) zwanego dalej „k.c." oraz Regulaminu zawierania umów PTOP, zaprasza do składania ofert na:

remont rolniczej drogi gruntowej na dz. 731 w obr. Trześcianka

wchodzący w zakres zadania C.1 (Umożliwienie ekstensywnego użytkowania trudnodostępnych działek poprzez budowę/remont brodów i dróg dojazdowych) będącego częścią projektu „Czynna ochrona dubelta Gallinago media w obszarze Natura 2000 Dolina Górnej Narwi", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

pdf informacja o wyborze oferty.pdf

 

pdf zapytanie ofertowe.pdf

doc Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc

doc Załączniknr 2 - wykaz robót.doc

doc Załącznik nr 3 - wykaz osób.doc

pdf załącznik 4 - wzór umowy.pdf  

Załącznik nr 5 - dokumentacja techniczno-prawna:

pdf Strona tytułowa.pdf

pdf Zgłoszenie robót do Starostwa Hajnowskiego.pdf

pdf Załącznik graficzny nr 1 do zgłoszenia.pdf

pdf Załącznik graficzny nr 2 do zgłoszenia.pdf

pdf Zgłoszenie robót do RDOŚ.pdf

pdf Załącznik graficzny.pdf

pdf Załącznik nr 6 - przedmiar robót.pdf

pdf Załącznik nr 7 - Regulamin zawierania umówprzez PTOP.pdf

wszystkieVsK

Sekretariat PTOP

ul. Ciepła 17 15-471 Białystok tel./fax.: 85 664 22 55, 85 6754862 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biuro Regionalne w Olsztynie

ul. Murzynowskiego 18, 10-684 Olsztyn, tel./fax.: 89 533 68 66 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gospodarstwo rolne PTOP

Żywkowo 7 11-220 Górowo Iławeckie tel./fax.: 89 761 82 07 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.